lördag 19 december 2009

Naturvårdsverket meddelar att man inte får tvinga skidåkare ...

...att betala för att åka i naturen. Avgift får bara tas ut om det rör sig om en anläggning. För detta krävs t ex att skärskilda investeringar har gjorts och att området är inhägnat. Det går för övrigt bra att ta betalt för dusch, bastu och parkering. Det tillhör ju inte allemansrätten.

Ja. Vår allemansrätt är ovärderlig för vår möjlighet att nyttja naturen. Detta får inte avgiftsbeläggas. Det måste finnas natur som är tillgänglig för alla. Oinhägnad. För alla - oavsett inkomstnivå och förmögenhet.

Vår natur och vår allemansrätt är unik. Den får inte tummas på. Den får inte inskränkas genom murar, tomtgränser och byggnationer ner till stränderna eller med staket och avgifter som hindrar på annat sätt.

Om Mora inte har råd att låta skidspåren komma alla till del är det tveksamt om de skall byggas. Särskilt om de ligger i ett naturreservat.

Må rättsinstanserna tala Mora till rätta.

Anette Grinde


Inga kommentarer: