måndag 19 oktober 2009

Röda korset dalar i förtroende...

kan vi läsa i DN och på andra ställen i media. Att det dalar beror i hög grad på att EN man har uppgivits ha skinnat dem på pengar. Inte på lite, utan på väldigt mycket pengar. Och att uppmärksamheten kring detta varit mycket stor. Hur det kan komma sig att han sägs ha lyckats med detta beror kanske på att man inte sett, vågat eller kunnat se igenom det han lagt framför sina kollegor för att signera. Eller på otydliga eller felaktiga attestrutiner. Oavsett vad och hur så har det skadat organisationen oerhört stort.

Men oavsett vad det beror på - att det kunna ske - så ser den nuvarande situationen ut att vara - från en utomståendes betraktares sida - en enskild mans verk. Om Röda Korset för övrigt har koll på sina pengar, där inget rinner i felaktiga spår, så känns det oerhört orättvist att världens folk skall drabbas för en enskild persons skull. Felaktiga spår kan t ex vara fantasilöner till ledningen, eller medel som inte följer det spår som alla de ideellt arbetande funktionärer i organisationen tänker sig att medlen skall gå till.

- Och då tänker jag på alla de fantastiska ideella krafterna som t ex säljer lotter till förmån för Röda Korset, de som stickar och virkar, de som står i Kupans försäljningslokaler och de som skramlar bössor på stan. Eller kanske de som leder kurser/utbildningar, håller läxläsningstillfällen för skolungdomar eller möter människor som har det tungt och ensamt i den senare delen av livet. De som lägger dag efter dag, kväll efter kväll på en organisation som de uppfattar vill världen väl.

Låt våra domstolar bedömma skuldfrågorna kring bedrägeriet. Se till att medlen kan återbördas till organisationen - när/om någon bedöms skyldig till brottet. Låt också ledningen tänka ett varv till om sina höga löner. Och uppmärksamma alla fantastiska ideella funktionärer som arbetar med kraft och engagemang. Minns vad Röda Korset gör. Och vad de har gjort. Hur många de hjälpt, och kommer att hjälpa även i framtiden.

Röda Korset har en fantastisk verksamhet - vilket inte på något sätt rättfärdigar att pengarna inte når dit de skall. Men - uppmärksamma den fantastiska verksamhet som finns. Och spänn ögonen i de som inte aktivt bidrar till att pengarna når dit de ska. Detta beror på ledning och på kultur. Detta beror på rutiner i organisationen. Detta beror på alla de som kan påverka. Vilket egentligen är alla som är med, mitt i. Spänn ögonen i dem, tala med dem - och se till så att de gör.
Det finns så oerhört många människor i världen som behöver stöd och hjälp. Låt inte all kraft och alla medel gå till spillo. Låt inte Röda Korset tappa fart. Låt de fortsätta hålla god takt, med rätt och värdighet för världens folk i sikte.

Mannen är dömd. Av organisationen och av folket. Men är han dömd av rättsväsendet? Visst minns vi alla att var och en är oskyldig, till dess han/hon befunnits skyldig i en objektiv bedömningsrunda av våra juridiska instanser?

Anette Grinde

Inga kommentarer: