måndag 26 oktober 2009

Claras Växthus. Kursen går mot sitt slut och jag...

...reflekterar över det som har varit. Jag gläds över de möten detta har genererat, jag gläds över de möjligheter detta har skapat.

Varje möte kan skapa nya tankespår. Det är tillförande. Likaså de frågeställningar vi möter. Vi kan säga att vi redan kan eller att det inte är aktuellt just för mig. - Men vi kan också lyssna på de spår som andra vandrar på. Kanske kan deras tanke vända mitt spår till något nytt?

Ibland möter vi frågor och människor där kemin inte riktigt fungerar. Men varför då? Kanske för att vi inte lyssnar ordentligt. Kanske för att vi tror oss mer i något mått och inte bryr oss om att se den nya frågan eller den nya människan. Eller kanske för att tiden spelar oss ett spratt.

Detta vill jag lära mig mer av. Mer möten. Mer människor. Mer frågor. Mer alternativ. I en tanke tillsammans - inte bara var för sig.

Så. Ja. Claras Växthus är bra. Där finns nya människor att möta. Och det är bara upp till mig hur resultatet blir. Eftersom det bara är jag som kan ta till mig - istället för att avvisa - de människor och de frågor jag möter.

Anette Grinde

Inga kommentarer: