onsdag 17 oktober 2007

Fattigdomsbekämpning....

Nej, det är inte ok att så många som 30 000 bar dör varje dag av fattigdomsrelaterade sjukdomar.

Nej, det är inte ok att flera hundra miljoner människor går till sängs hungriga varje kväll och att flera hundra miljoner människor lever i extrem fattigdom.

Det som inte är ok - är vårt, var och ens, ansvar att göra något åt.

Sktf uppmärksammar frågan den 17 oktober 2007.

Vad kan vi övriga göra?

Kanske visa, påtala, debattera - om att vi t ex har möjlighet att genom att skapa rättvisare utrikeshandel, rättvisare handel generellt, ge bistånd som ökar möjligheterna till självhjälp och demokratiska former för människor och länder, mm.

Hjälp att hjälpa.
Hjälp att förbättra.

Skriv till regeringen och påverka dem att under mandatperioden ta stormsteg mot en rättvisare värld - rättvis och hållbar, för många, och utan fattigdom.

Anette Grinde

Inga kommentarer: