lördag 20 oktober 2007

Inför en lag om Civilkurage Nu!

Peter Sitell skriver i DN 2007-10-20 – ”Inför en lag om civilkurage nu.” Jag ställer mig vid hans sida och ropar detsamma.

Inför en lag som kräver det självklara;
- att ingripa när människor utsätts för våld, oavsett anledning och slag.
- att ingripa när människor utsätts för orättvisor, oavsett anledning och slag.
- att ingripa när människor far illa, oavsett anledning och slag.

Att ingripa kan vara av olika slag, utifrån var och ens förmåga. Att skrika, att hindra, att tala, att böna, att skriva, att demonstrera, etc. Att helt enkelt ställa upp för var och en som drabbas illa i någon form.

En lag om Civilkurage är antagligen svår att formulera. Men – viktig! När vi inte längre tar ansvar för vår nästa.

Våldet.
Hemlösheten.
Tjejerna som klär sig utmanande för att få sin uppmärksamhet.
Droger och alkohol.
Killarnas utnyttjande och svårighet att betrakta ett nej som ett nej.
Utanförskapet.
Barnen som far illa.
Mm.

Det känns inte rätt att det alltid är någon annans ansvar – än ditt och mitt – att hjälpa de som har det tufft eller far illa.

Det är tid för en lag.

Anette Grinde
2007-10-20

Inga kommentarer: