onsdag 3 oktober 2007

Vad är yttrandefrihet.....

Är det att få säga och visa vad som helst? I syfta att provocera? Beröra? Debattera? Eller bara i rätt att tala? Skada?

Visst finns det ett värde - ett oändligt stort värde - att få säga nästan vad som helst. Att få gestalta. Visa. Nästan vas som helst.

Men det finns verkligen gränser. Som var och en måste se. Rätta sig efter.

Inte så att vi skall "laghindras" - men vi skall hindras av vetskapen att det skadar vår nästa.

Vi skall inte skrämmas till tystnad. Av hot eller terrorhandlingar.

Men vi skall tänka oss för. Innan vi medvetet provocerar. Sårar. Skadar. Där det verkligen inte känns nödvändigt.

I kyrkan - är kärleken störs av allt. Eller skall vara. Det märks inte alltid. Även där finns människor, som stör, som provocerar. Som mer eller mindre medvetet gör illa.

Utanför kyrkan. Finns andra religioner - som alla i något mått har kärlek, omsorg och människornas väl som tankeram.

Religionerna väger tungt i mängder av människors liv. En grundbult.

Till vilken glädje kan det vara att hårddra. Äventyra frid mellan människor och grupper. Skapa sorg och frustration. - för att vi äger rätten. Till Yttrandefrihet.

För att vi i medveten tanke har rätt att såra och göra våra medmänniskor illa.

Till vilket glädje är det att ständigt utmana denna rätt?

Green i kyrkan? Vilks?

Var finns kärleken till din nästa på vår jord?

Är yttrandefriheten rätten - möjligheten - att skada vår nästa?


/Anette Grinde

Publicerad i;
Ölandsbladet 2007-10-18

Inga kommentarer: