onsdag 24 oktober 2007

För vem finns en styrelse?

För vem finns styrelsen i en förening?
Vilken insyn har medlemmarna i sin förening?
Hur kan medlemmarna påverka föreningens ekonomi och beslut?
Vilket ansvar har föreningens ledamöter?
- i förhållande till föreningens medlemmar?
- i förhållande till utomstående?
Vilket ansvar har föreningens revisor?
Vad får föreningens medlemmar se av revisorns granskning?
Hur fungerar din förening?
Vem/vilka tar sitt styrelseansvar?

Anette Grinde
2007-10-24

Inga kommentarer: