torsdag 13 oktober 2016

Schyst resande är ett (fantastiskt) nätverk ...

Schyst resande är ett nätverk som lyfter frågor om hållbar turism genom exempelvis informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter. Det är fantastiskt, eftersom det väcker tankar och därför också drar mig i en skarp riktning för att ta ansvar.

Schyst resande utbildar också ambassadörer som är ute och föreläser på skolor, företag och organisationer. En ambassadör kan sägas vara en person som intresserar sig för frågan, vill lära sig mer och föra samtalet också med andra.

Nätverket är ett samarbete mellan Fair Action, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Unionen, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO- rörelsen och Union to Union. Hos mig står dessa organisationer för omsorg om människor och natur, om schysta villkor i arbetslivet, djup eftertanke om alkoholens och drogernas konsekvenser och annat som driver oss och världen i positiv hållbarhetsriktning.

Schyst resande vill inte att du - vi - ska sluta resa. De - vi - vill att vi skall fundera över våra egna val när vi reser eftersom det leder till att vi därför kan vara med och bidra till en hållbar utveckling. Om - eller när - vi är många som väljer medvetet och ställer krav på hållbarhet och medmänsklighet kan vi vara med och påverka människors villkor i världen. Just det är viktigt för världens och människors väl.

A..

Inga kommentarer: