torsdag 28 maj 2015

De förklädda flickorna i Kabul

De förklädda flickorna i Kabul
Jenny Nordberg
Albert Bonniers Förlag
www.albertbonniersforlag.se
2015
Isbn 978 91 0 012699 5

Den handlar om flickor som klätts som pojkar. Den handlar om flickor som får ta pojkars roller i familjer där det saknas pojkar eller där fler pojkar behövs. Pojkar i viktiga i Afghanistan. Pojkar och flickors roller är oerhört olika, de placeras i strikta fack som inte kan eller får passeras. Flickorna som får vara pojkar, bacha posh, får helt andra liv, helt andra förutsättningar, men behöver i samband med puberteten och när det är dags att giftas bort åter bli flickor/kvinnor. Då är läroperioden och det fria livet över.

Jenny Nordberg har letat fram flera flickor som lever sina liv som pojkar. Hon har följt dem och talat med deras familjer. Hon intervjuar omgivningen, ser annat, forskar och finns många skäl och förutsättningar för att detta sker. Det är inte någon ny företeelse. Den har pågått i hundratals år och den finns också på andra platser i världen, som t ex i Iran, Qatar, Kambodja, Burma och i Pakistan. På olika plats av olika skäl, men ändå av samma. De finns där kvinnor förminskas och förtrycks, där det i och med förändringen i det personliga uttrycket ges en möjlighet att se och utforska en annan sorts liv. Leva i en sorts frihet. Ja, de är fortfarande flickor/kvinnor, men de lever som om de vore pojkar/män och får därmed tillgång till den manliga världen, med de friheter och möjligheter den innehåller.

Jenny Nordberg har lagt mycket tid på att forska kring frågorna. Hon har begrundat, intervjuat och följt. Ett digert arbete har resulterat i en bra bok. Den är en aning mångordig, den hade vunnit på färre ord. Detta sänker dock inte vikten i frågorna. Läsbarheten är ändå god och boken bör ändå läsas. Jag tänker att mycket i boken också gäller oss. Mäns makt, ojämställdheten, ojämnheten i inkomst och frågor om övergrepp på kvinnor. Frågan om övergreppen är ännu så tragiska, där kvinnors klädsel fortfarande är en fråga i domstolar och där ett nej inte är ett nej för att stoppa mäns lust och tro att de har fri tillgång också till andra. För att de inte är kapabla att behärska sig själva och respektera andra människors egna val och kroppar. Det gäller där och det gäller, tragiskt nog, ännu också här. Det är förundrande att män och kvinnor ännu inte är likvärdiga människor.

Jenny Nordbergs bok, De förklädda flickorna i Kabul, är verkligen rekommenderad läsning. Du hittar den i en bokhandel eller på ett bibliotek nära dig.  

Anette Grinde
Adlibris. Bokus. Albert Bonniers Förlag. Jenny Nordberg hos SVD. Kyrkans Tidning. Ickevåld.

Inga kommentarer: