lördag 26 april 2014

STFs Riksstämma 2014 - motion 2

STFs Riksstämma 2014. Motion 2. Richard Scharff. "Jag önskar att STF på riksnivån våga att engagera sig för naturvärde i Sverige, både angående skogs- och gruvpolitiken." Scharff fortsätter med ett förslag; "STF som riksorganisation skall våga att engagera sig också lite för den vanliga naturen utanför naturreservat och nationalparker. STF kunde börja med områden längs de markerade vandringslederna."

STFs styrelse hänvisar i sitt svar till Riktlinjerna för turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor och ger uttryck för att styrelsens roll ligger i frågor som har riksintresse. Indirekt säger de att styrelsens roll inte på något sätt ligger i att bidra till debatten eller frågeställningar kring de lokala frågorna. Det ligger, enligt styrelsens uttryckta uppfattning, på de lokala avdelningarna att på eget initiativ engagera sig i de frågor som är kopplade till naturvärden lokalt.

Jag tänker här att motionären ger uttryck för en önskan om ändring, alltså att STF på riksnivå också skall bidra till de lokala frågorna. Kanske är det för att de lokala organisationerna är otillräckliga, att de får för lite stöd ifrån STF riksorganisation gällande frågorna eller för att de lokala organisationerna inte själva vågar tala om de viktiga natur/kulturfrågorna. Eller kanske är det för att STF generellt är för tyst i debatten?

Jag håller med om behovet av att STF på riksnivå engagerar sig i naturvärdefrågorna, även lokalt. STF behöver synas och höras mycket, mycket mer. Jag ser det dock också som viktigt att de lokala avdelningarna engagerar sig i debatten som rör de lokala frågorna, men också sådana frågor som rör ett större perspektiv.

Kanske är problemet att vi inte har kännedom om varandras frågor och inställning, så att vi inte (tillsammans eller var för sig) förmår bidra med en acceptabelt gemensam ståndpunkt? Eller kanske är problemet att vi inte har en acceptabelt gemensam ståndpunkt och därför inte riktigt vågar?

Vet vi, i lokalavdelningarna eller som debattglada medlemmar generellt, hur STF Riks skulle tänka om de skulle ge sig in i debatten lokalt? Måste vi veta det, eller får vi orda som vi vill för STFs räkning?

Bifall till motionen, från mitt håll.

Anette Grinde

Övriga begrundande motioner inför stämman 2014.


Länkar;

Knuff - Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Bloggportalen.se.   Knuff om STF - Bloggare om STF  -   Blogger.com.Valberedningsinstruktion (Förslag till STF Roslagen & Svenska Marathonsällskapet årsmöte 2015).STF Roslagen - STFs Riksstämma 2014 - Diskussionsforum STFs Riksstämma 2014 ...

Inga kommentarer: