fredag 11 april 2014

Om alfabetisering. Eller kanske om någon som glöder för att lära, förändra och göra...

Alfabetisering.

Jag träffade Hélène Boëthius, grundare av ALEF (Adult Learning Empowerment Fund), häromdagen. Hon har sysselsatt min tanke en del sedan dess.

Hon har arbetar med att lära vuxna män och kvinnor i fattiga delar av världen att läsa, skriva och räkna. Hon gör det i en organisation som hon har startat själv, som har en aktiv styrelse som hjälper henne framåt och hon driver organisationen mycket starkt med egen kraft. Att det ligger helt andra värden än ekonomiska värden, för hennes personliga del, i arbetet är helt uppenbart. Värdet för de som får del av hennes kunskap kan dock tros vara stort. Ja, där torde det ekonomiska värdet och det livskvalitémässiga värdet vara mycket stort.

Ditt bidrag till organisationen, t ex genom att betala en medlemsavgift, kan förändra livet för en människa i ett annat land.  Ett litet steg för dig kan vara ett stort steg för någon annan.

Do it.

A..

Här hittar du hur du blir medlem i ALEF.

Inga kommentarer: