tisdag 22 april 2014

Skatt & gåvor....

Du som privatperson kan få upp till 1 500 kronor i skattereduktion - lägre skatt alltså - för gåvor som du ger till en viss typ av organisationer, t ex vissa ideella föreningar. Social hjälpverksamhet är viktigt i dessa sammanhang, så det gäller inte alla typer av ideella föreningar. Man kan alltså inte välja och vraka som man vill om man vill ha skatterabatt.
För avdragsrätt krävs att det är en (av Skatteverket) godkänd gåvomottagare. Det krävs att du ger minst 2000 kr per år till godkända gåvomottagare och det krävs att du ger minst 200 kr per gåvotillfälle till den godkända gåvomottagaren. Gåvan måste också vara avsedd att främja den sociala hjälpverksamheten (eller vetenskaplig forskning). Skattereduktionen är 25% av gåvobeloppet, men maximalt 1500 kr. Full effekt får du alltså på gåvor upp till sammanlagt 6000 kr (fördelade på ett eller flera tillfällen, där varje tillfälle är mer än 200 kr).
Så. Om du ger 100 kr per månad till fem olika organisationer, så får du inte skattereduktion. Om du ger 200 kr varannan månad till de fem olika organisationerna (förutsatt att de står på listan som godkända och din gåva är avsedd för den sociala verksamheten och inte något annat i föreningens verksamhet) - så får du skattereduktion. Den mottagande organisationen måste då också ha ditt personnummer, så att de kan ge Skatteverket information (kontrolluppgift) om din gåva och därmed kunna ge dig reduktionen.  

När din utgångspunkt är att ge gåvor till en förening du månar om, utan att tvinga oss andra att ta medansvar, så spelar skatteregeln inte någon roll. Alltså, när du inte använder skattereduktionen är jag inte medgivare till din gåva. Det tackar jag för, eftersom jag vill ge efter mitt huvud och tycker att statens - d v s våra gemensamma - pengar skall gå till annat. Jag tycker dock inte att du gör fel om du använder regeln. Den är bra, även om jag inte är riktigt förtjust i att den finns. 


Framförallt tackar jag för att du ger till viktiga organisationer, att du bidrar till andras väl. 
A..
Inga kommentarer: