fredag 25 april 2014

STFs Riksstämma 2014 - motion 1

STFs Riksstämma 2014. Motion 1. Henrika Lavonius Wike; "Jag vill att stämman uppmanar styrelsen att redovisa hur man tänker leva upp till målsättningen om sin ledande roll som opinionsbildare."

Henrika Lavonius Wike har satt fingret på en fråga som har återkommit i flera omgångar och på olika sätt i STF. Lavonius Wike ger uttryck för att hon vill att STF tar en tydligare opinionsbildande roll än idag och jag håller med henne. 

STF behöver utmana, tänker jag. STF behöver synas mer - själva. De - vi - behöver ta ställning för sina/våra frågor och ge uttryck för det som är specifikt och viktigt för STF. 

Om STF inte står för specifika och viktiga frågor - och månar och ordar om dessa - så kanske någon annan förening gör det. Det kan förstås vara bra, men också STF bör synas.

I styrelsens svar hittar jag inte att styrelsen tänker sig att synas mer utåt. Svaret är lågmält, talar om remisser, samtal och samverkan. Det är bra platser och sätt att påverka, men jag skulle också gärna se att styrelsen och föreningens anställda i stort förde en synlig debatt genom t ex egna debattartiklar, artiklar om verksamhet, möjligheter och svårigheter liksom en mer tydlig och kanske t o m utmanande debatt om natur- och kulturfrågor som spelar roll för våra medlemmar och för vår förening. 

Det räcker inte, tänker jag när jag ser ert svar. Jag vill se er mer i debatten. Eller, jag vill se er i debatten. 

Så. För mig är inte styrelsens svar nog. Jag vill se hur styrelsen tänker att vi, medlemmar och övrigt intresserade, oftare skall se att ni, styrelsen, och vi, medlemmar, föreningsaktiva och anställda, mer tydligt i ord och bild som nås av många, skall uppmärksamma vår omvärld på att och hur vi månar om de värden vi står för.

Styrelsen säger också, i sitt svar till motionen, att de kommer att presentera föreningens opinionsbildningsarbete på stämman. Hm, tänker jag, hur skall då ombuden kunna förbereda sig med ja, nej eller kanske om vi inte kan få den informationen i styrelsens svar till motionen. Innan stämman, alltså. Obra, tänker jag, om sådant som skall presenteras först på stämman, när det finns skäl att få del av informationen innan. 

Bifall till motionen, från mitt håll.

Anette Grinde  
Ombud STFs Riksstämma 2014 
+ medlem i nomineringskommittén STF inför riksstämman 2014, samt f d ordförande i STF Roslagen.
(STFs Riksstämma 10-11 maj 2014, Såstaholm Täby)


Övriga begrundande motioner inför stämman 2014.

LänkarKnuff - Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Bloggportalen.se.   Knuff om STF - Bloggare om STF -   Blogger.com. Valberedningsinstruktion (Förslag till STF Roslagen & Svenska Marathonsällskapet årsmöte 2015).- STF Roslagen - STFs Riksstämma 2014 - Diskussionsforum STFs Riksstämma 2014 ...

Inga kommentarer: