torsdag 29 november 2012

Marathonlöparen...

Jag söker efter nr 2-17, 19, 22, 24, 26, 29-31, 34, 36, 38, 39, 42, 44 och 46 av tidningen Marathonlöparen. De saknade numren härrör från 1960- och 1970-talen. Har du en sådan tidning, så skulle jag gärna vilja ha den eller åtminstone få ett skannat exemplar av den. Den behövs för arkiv till eftervärlden. Bortsett från dessa nummer finns alla nummer bevarade hos Kungliga biblioteket i Stockholm. 

Anette Grinde


Inga kommentarer: