torsdag 1 november 2012

Begravningen...

I en artikel på Svd läser jag att den kristna begravningen har ett budskap och att det i begravningsakten talas mer om Jesus än om den avlidne. Jag får nog erkänna att även jag, som kristen, tycker att detta är en aning märkligt. Och sorgligt. Jag har besökt begravningar, i kyrkan, där den avlidne fått ett stort utrymme. Jag har också besökt begravningar, i kyrkan, där den avlidne knappt nämnts. Det senare kändes väldigt märkligt. Och väldigt sorgligt.

Oaktat vår tro vill vi minnas de som har lämnat. Oavsett var de har gått, vill vi reflektera över vad de betyder för oss. I förfluten tid och i nutid. Vi kan se det som ett avstamp för sen, där de är med oss utifrån det de är - för oss och för andra. Att höra om deras väl, deras kärlek, deras strävanden och deras liv kan hjälpa oss att minnas, så att vi har med oss dem för sen. 

Att inte tala om den avlidne känns som om vi inte alls bryr oss om. Så vill vi väl inte ha det?

A..
  


Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggarKnuff om - bouppteckning - Norrtälje - släktforskning    Bloggare om begravning - gamla fotografier ...Mer om bouppteckning i denna blogg.

Inga kommentarer: