torsdag 22 november 2012

Har du köpt batterier till brandvarnaren?

Jag lyssnade till Räddningstjänsten idag. Vi har ca 1600 fallolyckor per år, med dödlig utgång, i vårt land. Det är den i särklass högsta olycksrisken, som vida överstiger trafikolyckor, bränder, förgiftning, drunkningsolyckor, mm. Hur hörs talet om nollvision kring fallolyckor? Nej, inte mycket. Det hörs däremot om trafikolyckor. Ja, det är viktigt med nollvisioner - men kanske skall vi då också fokusera där olyckstalet är riktigt högt. Fallolyckor händer i alla åldrar, men det fokuseras ofta på de äldre.

Vi har ca 57 000 invånare i Norrtälje kommun. Till dessa invånare finns det tre ambulanser, där två finns i Norrtälje och en finns i Hallstavik. Sommartid finns därtill två helikoptrar, som dock skall serva hela Stockholms län. I Norrtälje kommun finns också fem brandstationer, som bistår sjukvården t ex vid hjärtstopp när ambulansen inte hinner fram. De har kunskap och hjärtstartare till sin hjälp, om de hinner fram i tid. Norrtälje kommun är ca 6 mil långt, fågelvägen, från norr till söder - men innehåller många slingriga vägar innan man når fram. Fågelvägen från Norrtälje till Björkö är det inte så långt. Avsevärt mycket längre & slingrigare är det landvägen som ambulans, räddningstjänst och polis måste ta.

Räddningstjänsten tar hjälp av Sjöräddningen när det händer olyckor på öar. Men, också då är tidsfaktorn besvärande. Det är inte gjort på några minuter att nå fram. Så, det är "riskigare" att bo på landet eller på en ö. Det tar helt enkelt längre tid för räddningspersonal att komma fram.

Brandstege, brandvarnare (med aktiva batterier) och brandsläckare ter sig lämpligt att finnas i varje hem. Men, glöm inte att det första fokuset ligger på att larma och på att rädda liv. Egendomen får komma i andra - eller sista - hand.

Larma genom 112. Många blir irriterade på larmcentralernas alla frågor. Men, du som ringer, tänk på att någon larmar räddning, polis och ambulans samtidigt som du pratar med larmcentralen. Det är fler än en som lyssnar - och därmed också någon som larmar rätt instanser samtidigt som du kan prata vidare. Var noggrann i angivandet av din adress, där du är. Räddningstjänsten har ofta svårt att hitta fram. Var noggrann när du beskriver vilken hjälp som behövs, så att rätt insatser kan dirigeras till din hjälp. Hetsa inte. Håll dig lugn.

Så. Gå nu hem och kolla din brandvarnare. Har den friska batterier? Om inte, pallra dig iväg och byt. Tag inte ur det pipande batteriet innan du har köpt ett nytt - då glöms det lätt bort att sättas i ett nytt. Har du ingen brandvarnare? Köp en! Vet du någon som saknar brandvarnare? Köp en till dem! Inte som julklapp, utan som första-adventspresent eller som en torsdagspresent redan idag.

Larma. Rädda liv. Eller tvärt om, beroende av läget. Släck. Håll dig borta från den giftiga röken.

A..

Foto; Anette GrindeLänkar & sånt;  
Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om fallolyckor - Bloggare om brand - räddningstjänsten -brandsläckare - ...

Inga kommentarer: