måndag 27 augusti 2012

Dags för en kurs i föreningskunskap


Denna kurs är avsedd för dig som är styrelseledamot eller funktionär i en ideell förening t ex revisor och valberedning. Eller för dig som funderar på att starta en ideell förening.

Mål
Efter denna kurs har du kunskap om hur styrelsearbetet bör/kan fungera, hur fördelningen av uppgifter görs, vem som ansvarar för vad och hur man marknadsför föreningarna till en bredare krets. Du som står inför att starta en egen förening har tillräcklig kunskap för att starta och vara delaktig i arbetet med föreningen.

Föreningskunskap
Hur ser föreningssverige ut? Vilken är grundidén med en ideell förening? Varför är vi med i föreningen? Vilka är våra förväntningar? Vi talar också om hur man bildar en förening och håller den vid liv - föreningens stadgar - ansvar - granskning - bidrag - mötesteknik - årsmöten - med mera

Styrelsearbete
Vad förväntas av mig som styrelseledamot i en föreningsstyrelse och hur skall jag förhålla mig? Vem ansvarar för vad? Hur är just jag ansvarig? Vad behöver jag kunna och varför skall jag tacka ja till en förfrågan om att sitta i en styrelse? Hur ser reglerna ut kring det vi beslutar och gör?

Marknadsföring
Hur marknadsför vi vår förening och våra aktiviteter? Vem gör vad? Vilka kanaler kan vi använda? Annonser - web/hemsida - bloggar - artiklar - facebook - twitter - mun till mun - broschyrer - affischering - mm. Vad är bra och vad fungerar för oss?

Valberedningen
Hur ser valberedningens kompetens, tillsättning och nätverk ut? Vem skall sitta i valberedningen? Vad skall valberedningen berätta för kandidaterna? Hur skall förslagen presenteras för medlemmarna och årsmötet? Vad är viktigt och vad kan vi göra för att det skall bli bättre? Hur påverkar valberedningens arbete föreningens styrelse och föreningens väl?

Om detta och mycket mer talar vi om på kursen om de ideella föreningarna. Att vara och verka i en ideell förening skall skapa liv och lust, inte tunga steg, irritation och oro. Den som är med, bidrar till att ge - eller med att ta.

Gruppstorlek
Antalet deltagare är begränsat till 20 personer.

Undervisningsform
Föreläsningar, grupparbeten och samtal.

Litteratur och material
Informationsmaterial från Skatteverket delas ut vid första lektionstillfället. Därutöver rekommenderas en del böcker, såsom t ex boken om Ideella föreningar, framställd av BL Information.

Kursledare
Anette Grinde Lundeberg. VD Företagshuset, ekonomi/skattekonsult och utbildare med mångårig erfarenhet av ekonomi, skatt och föreningsliv genom uppdrag och engagemang i såväl ideella föreningar av liten och stor art, "kommersiella" föreningar som biståndsorganisationer. 

Lokal
Kungstensgatan 45 eller i nära anslutning dit antingen Snitz, tidigare Cybergymnasiet, på Norrtullsgatan 6 eller Folkuniversitetets annex på Holländargatan 38.

När?
Kursstart den 13 november 2013. Kursen går kvällstid (Sthlm) - tre kvällar. 

Boka kursen gör du här! - där du också finner pris, lokal, mm.

Om du vill ha en egen kurs för din förening, eller tillsammans med en annan förening, så hör av dig för diskussion om offert för en sådan kurs. Tfn 0708 905 731 eller mail till; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net
Länkar. KnuffIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Bloggportalen.se. Knuff om föreningskunskapfolkuniversitetet - Bloggare om valberedningutbildning - Blogger.com

Inga kommentarer: