torsdag 30 augusti 2012

Årsredovisning. Formalia efter bokslut.

Så. Bokslutet är gjort. Därefter är det dags för årsredovisningen. Dokumentet som kan ses i offentlighetens ljus. Det som skall vara klart senast 6 månader efter bokslutsdagen och vara Bolagsverket senast 7 månader efter bokslutsdagen. Annars kan det bli dyrt.

Årsredovisningen följer strikt formalia.  En årsredovisning består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag skall det även ingå en finansieringsanalys.

Årsredovisningen skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall tilläggsupplysningar lämnas. Nogsamt reglerat finns uppställningsformer och notobligatorium i Årsredovisningslagen. Därutöver kan det göras vacker och beskrivande, istället för torr och krasst nödvändig - för den som vill lägga manken till och se det som ett positivt dokument.

Årsredovisningen är det officiella dokumentet. Det som var och en kan granska och begrunda. Det kan beställas av alla och envar från Bolagsverket, där det slutligt och undertecknade exemplaret finns för respektive år. Nog vore det trevligt om fler gjorde det till ett vackert och positivt dokument?

Ej ingiven årsredovisning ger förseningsavgift för bolaget. Den första förseningen kostar 5 000 kr. Om förseningen dröjer mer än två månader kostar det ytterligare 5 000 kr och om förseningen dröjer mer än fyra månader tillkommer 10 000 kr i föreningsavgift. Avgifterna är inte avdragsgilla i bolagets räkenskaper. Förutom att det kostar inte avdragsgilla pengar, sänder det också ett mindre gott budskap till omgivningen.

Så, årsredovisningen är ett viktigt dokument. För företagets avslut och för intressenternas möjlighet att ta del av informationen. Betrakta den så, så kanske den blir intressant och tydlig att läsa.

Anette GrindeIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Blogger.com. Knuff bloggar. Knuff om årsredovisning - bokslut - Bloggare om eget företag - deklaration - ...  Notisum om årsredovisningslagen - aktiebolagslagen och inkomstskattelagen.

Inga kommentarer: