torsdag 14 februari 2008

Kvinnor i svart....

Varje fredag - på samma plats och vid samma tid - demonstrerar organisationen Women in Black, i Jerusalem.

Budskapet är "Stoppa ockupationen".

Rörelsen startade i Israel i januari 1988, en månad efter utbrottet av den första palestinska intifadan – upproret eller den öppna allt våldsammare konflikten mellan israeler och palestinier.

En grupp av israeliska och palestinska kvinnor beslutade då att förenas i en tyst protest mot den olagliga ockupationen av Palestina. Organisationen har sedan dess fortsatt sin manifestation i Jerusalem varje fredag.

Tyst.
Fredligt.
I Icke våld.
I svart.
Fredag, efter fredag.
År ut, år in.

Motsvarande rörelser finns nu i fler länder, samlade under begreppet Woman in Black. Ofta har man sin tysta demonstration samlad på en plats, och på en fast veckodag. Till demonstrationen, och till dess avsikt och dess tanke, kan var och en ansluta. Var och en kan ställa sig där, på fredens sida – i protest mot ovärdigheten mot att människor utsätts för våld och orättvisor, i strid mot mänskliga rättigheter i vår värld.

Kvinnor i svart har demonstrationer i Stockholm på lördagar och i Uppsala på torsdagar.

Tyst.
Fredligt.
I Icke våld.
I svart.
Vecka, efter vecka.
År ut, år in.

De står för fred och mänskliga rättigheter.

Vilket skäl har du, att inte stå där?

eller …

Vilket skäl har du, att inte arrangera motsvarande tanke, eller rörelse, på din hemort?


Anette Grinde
2008-02-14.


.

Inga kommentarer: