torsdag 21 februari 2008

Samhällets livsnerv....

Ideella föreningar
En i samhället oerhört viktig livsnerv.

Mängder av människor involverar sig i den ideella sektorn, bestående bl a av de olika ideella föreningarna som finns i samhället. Där finns samvaro och aktiviteter, tillsammans. Människor förkovrar sig. De idrottar eller idkar aktivt friluftsliv, de njuter, tränar och tävlar. De hjälper varandra. De förenas kring sin tro, sina intressen och sina ideal, liksom kring mervärdet att verka tillsammans med andra med samma eller liknande inriktning. De uppfylls av sina intressen, som kan vara rent ”egoistiska” och/eller generera fantastiska mervärden för sina medmänniskor.

Vad vore idrotten och det gemensamma friluftslivet - utan alla dessa ideella krafter? Eller de politiska partiernas samhällsnärvarande aktiviteter? Var vore de olika kyrkorna/religionerna all verksamhet? Eller allas våra möjlighet att lära schack, kubb, data, gammaldans, hip-hop, dragspel, måleri, pistolskytte, dans, teater, segling – och alla andra fantastiska aktiviteter som idkas därute i stugorna, på arbetsplatserna, i kommunlokalerna, i skogen eller kanske på idrottsplatserna. Kort och gott, vad vore samhället utan alla dessa ideella krafter?

När jag bläddrar i föreningsregister i några olika kommuner i vårt land ser jag en oerhörd bredd, och förundras. Där finns flera hundra ideella föreningar/klubbar – i varje kommun, som drivs med engagemang och glädje, och - i de absolut flesta fall – med bara eller nästan bara ideell kraft, utan pengar utifrån.

Föreningarna drivs ofta av eldsjälar, av människor som finner glädje att dela med sig, av sin kunskap och sitt engagemang - och att det finns andra människor som delar det intresse som föreningen har som sin tanke. De drivs också av en fantastisk uppfinningsrikedom, i sin önskan att kunna leva vidare utan egentliga resurser.

Bakom föreningarna finns ofta en styrelse, med någon eller några riktiga ”brinnare”. ”Brinnarna” finns även utanför styrelsens hägn, t ex i ledarlagens hängivenhet. År efter år ägnar de åt sin sport eller sitt intresse. Kväll efter kväll fyller de sin almanacka med samtalet kring att göra friidrotten tillgänglig för fler, eller förfina skyttet, eller skriva artiklar, bidragsansökningar och verksamhetsrapporter för dansens eller konstens frammarsch genom bygden. Oavlönat, i pengar. Men avlönat i glädje, när resultaten syns hos människorna som medverkar.

Låt oss alla medverka till att synliggöra dessa föreningar, deras eldsjälar och alla deras medverkande medlemmar.

Låt oss, som inte är med just hos er, ta del av en del av er verksamhet.
Låt oss, som är med i en förening, dela med oss av allt det som händer i vår förenings verksamhet.
Kanske är det just det vi – du eller jag - söker, som skulle ge ett annorlunda mervärde i vårt liv.
Kanske är det en del av det som behövs, för att just den föreningen skall få ny kraft, nya medlemmar och nya synsätt – till glädje för fler och till glädje för samhället i ett större perspektiv.

Eller kanske är det något av det som behövs – för en bättre omsorg om varandra, i det samhälle vi lever i, här och nu.

Anette Grinde
Ordf. Mångfald Tillsammans
2008-02-20

Inga kommentarer: