söndag 2 juli 2023

Medborgarförslag: Cykelförmån Norrtälje kommun


Medborgarförslag.

Ett medborgarförslag är en medborgares förslag till sin kommun, för kommunen att fundera över, lyfta för att tala om plus och minus. Det är inte en fråga att besvara utan utredning, eller för att politiken inte gillar frågan. Det är något att lyfta, ja, åtminstone om någon har kunnat samla ihop 50 röster om förslagen. 

Kommunen har avvisat ett flertal förslag under våren 2023. De har helt enkelt inte lagts ut för röstning. Röstning , som kan ge en riktning om folket i bygden finner frågorna viktiga. Det har t ex varit frågor om hälsa, blomster/slukhål och sopsortering. Hälsa och klimat är viktiga frågor både för vår närmiljö men också i stort. Vi behöver lyfta frågorna och tänka nytt - utanför boxen - igen. Även politiken och tjänstemännen behöver lyfta blicken, kanske t o m tänka nytt. Att bara avvisa blir därför negativt ur väldigt många olika perspektiv. 

Ett medborgarförslag om cyklar som hälsofrämjande åtgärd till personalen har lämnats in till Norrtälje kommun under våren 2023. Kommunen har valt att inte lägga ut det i offentlighet för fundering, samtal och röstning. Medborgarförslaget har alltså avvisats utan att Norrtälje kommuns medborgare (inklusive anställda) har fått en möjlighet att fundera över relevansen i frågan. Kanske stör frågeställningen arbetsprocessen med löneförhandlingar eller kanske är det ointressant för kommunen som arbetsgivare. 

Jag vill ändå igen höja frågan om vikten av kommunen som en hälsovårdande arbetsgivare som månar om sina anställda och arbetar för att personalen ska tänka kring fysisk rörelse istället för att alltid ta bilen, både för de korta men också för de lite längre sträckorna. En cykel och en uppmaning kring fysisk rörelse gör mycket för personalens hälsa. Hälsa gör skillnad.

Jag vill uppmana Norrtälje kommun att erbjuda all sin personal en cykel, som varande en attraktiv arbetsgivare som uppmanar sin personal till fysisk rörelse. 

Hur det sker är mindre viktigt. Det viktiga är att det skerSe över frågor som rör t ex köp, hyra eller kanske en lånepool. Finns det fler sätt?

Jag vill också uppmana Norrtälje kommun att tänka större och bredare, kanske t o m lite kreativt, kring infrastruktur för cykel, gång, löpning - fysisk rörelse - på stadens gator och torg, och mellan byar och huvudorter (t ex Rimbo, Norrtälje, Älmsta och Hallstavik. I det ingår årets alla månader och väderförhållanden, liksom även för människor i olika ålder och funktion. Hela kommunen behöver leva, folket behöver vara friska, hela och rörliga.

Frisk hälsa är viktigt också för kommunens medborgare. Att se att kommunen månar om sin personal med hälsofrämjande förmåner gör också Norrtälje till en bra plats att bo på. 

Mer hälsa ger mindre sjukvård. Sjukvård kostar mer än friskvård. Sjukvård är mer plågsam och samhällsbelastande än friskvård. Friskvård bör prioriteras i alla led och i alla funktioner. 

Frågan rör personalens hälsa, ja, men påverkar också vår miljö och vårt klimat. Därmed påverkar det också mig, den skatt jag betalar och den miljö jag befinner mig i, trots att jag inte är anställd av Norrtälje kommun. Dess väl påverkar också mig. 

Hur många kommuner, landet runt, har infört eller tänkt sig införa fria cyklar för sin personal - i sin tjänst, på sin färd till/från jobbet eller t o m på sin fritid? 

Hur många kommuner tänker kring cykelinfrastruktur i sin planering av kommunens geografi rörelseplatser.

A..Infrastruktur för hälsa är också miljö/klimattänk: https://www.dn.se/sverige/att-investera-i-cykling-ar-en-vinstaffar-for-staten/

Skatteverkets regler om  förmånscyklar:  https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/cykelforman.4.46ae6b26141980f1e2d466e.html

Cykelförmån Kiruna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-trampar-kiruna-kommuns-nya-halsosatsning-igang

Cykelförmån Borås: https://www.dn.se/sverige/har-far-personalen-elcyklar-som-lon-bra-med-lite-hjalp-i-backarna/

Medborgarförslag Norrtälje kommun: https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/kontakt/e-forslag/

Inga kommentarer: