lördag 14 januari 2023

Svenska Pen. Biblioteken och angiveriet.

 

Jag lyssnade på Yttrandefrihetspodden - Biblioteken och angiveriet - där man talar om Tidöavtalet och idén om hur man däri tänker kring angiveri i det offentliga sammanhanget. Sjukvård, bibliotek, skolor, mm, ska alltså ange papperslösa om de kommer till dessa platser.


Personalen ska tvingas.


Nej, det här är inte verklighet, hittills bara en skrämmande dystopisk tanke som satts på pränt i några av våra viktigaste rum. Vi har därmed passerat gränser som inte ska passeras, tänker jag. Vad händer nu? Hur högt ska vi vråla? Vad ska vi säga och göra? Och när ska det göras?

Anna Troberg, ordföranden för DIK som fackligt samlar t ex bibliotekarier, och Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN, talar om frågan utifrån sitt perspektiv. Lyssna på podden, vetja, du hittar länken längst ner i detta inlägg. Det är viktigt, och det finns fler perspektiv i förlängningen. Det rör inte bara biblioteken och de som jobbar där, det rör oss alla. Ett samhälle som bygger på angiveri är inte ett samhälle att önska. Vare sig för oss eller andra länder.Låt oss provtänka kring angiveri, tänker jag. Hur kan vår regering ens tänka tanken högt? Jag tänker att det inte går, för att det inte är ett angiverisamhälle vi vill ha. Så många fel det kan bli. Det här får inte ske. 


Bara tanken är en icke önskvärd utveckling, t ex pga nuvarande lagstiftning och principer som har utgångspunkt i alla människors lika värde (alla har samma rätt, lagstiftning krockar), det är ett för stort steg bort från uppdraget och uppgifterna (bibliotekets uppdrag är böcker och kultur, sjukvården är sjukvård, skolan undervisning, mm - inte att ange - bedöma - människor) och människor måste få vara en del i samhället. 


Ett samhälle med angiverikrav på offentliganställda går i riktning mot otrygghet, rättsosäkerhet och folkdomstolar. Det skapar rädsla, splittring och brist på solidaritet i samhället. Det riskerar också att slå sönder arbetsgrupper, kanske någon kräver att någon annan anmäler, och därför anmäler hen. Vem hamnar under lupp nästa gång? Är det jag som ska ange eller anges då? Vi och dem-tänket krockar med principer som siktar på omsorg om människor, alla människor. Det är ju ett omsorgsfullt samhälle vi vill ha, eller hur?


Ja, vi har regler att följa, men angiveri söndrar grupp, arbetsplats, samhälle och land. Slår sönder trygghet och tillit, bit för bit. 


Vad säger du om angiveri? 


Här hittar du podden

https://www.svenskapen.se/senaste-nytt/2023/1/5/yttrandefrihetspodden-30-biblioteken-och-angiveriet
#SvenskaPen #yttrandefrihetspodden #angiveri #demokrati #jesperbengtsson #annatroberg #tidöavtalet. Inga kommentarer: