lördag 21 januari 2023

Klimatboken; Naomi Oreskes. Professor i vetenskapshistoria och affilerad professor i jord- och planetvetenskap...

 

Varför ingrep de inte? Varför ingriper de inte? Varför drar vi inte i handbromsen? Varför görs så lite? 

Artikeln av Naomi Oreskes talar om just det, Varför ingrep de inte, vad kommer framtida historiker att fråga sig? 

De ingrep inte för att det pågick motstridiga aktiviteter där mörkläggning, förnekande och vilseledande information la beslag på en stor del av informationsutrymmet. De ödelade frågorna, sådde tvivel och gjorde att förvirring uppstod. De lade ofantliga summor pengar och tid på att sprida felaktig information. Det har allvarligt försenat processen och det har skapat förutsättningar för fortsatt förödande verksamhet för jordens väl. 

Det räcker inte att det finns många små människor som drar sitt strå till stacken. Det behövs också, men det räcker inte med bara det. Det räcker inte att bara du och jag anstränger oss. Det är oerhört viktigt att vi väljer starka ledare för de politiska besluten, sådana människor som klarar att lyfta de obekväma frågorna och fatta de likaledes obekväma besluten. 

Sprid ordet att det är tid nu; det är mycket hög tid att fatta de obekväma besluten. De lär vara många beslut som behöver fattas om jorden ska kunna vara beboelig för framtida generationer - människor, djur och natur. 

Tiden för mörkläggning, förnekanden och vilseledande information är förbi. Tiden där syftet med orden är förvirring och tvivel hör till historien. Det är inte längre bara vi små som behöver göra. Tiden är kommen för de stora kloka besluten - från varje företagare, stor som liten, från varje politiker, stor som liten och från varje ledare oavsett nivå. Låt oss leda oss själva och andra så att jorden finns kvar också för våra kommande generationer. 

Att veta att en fara står vid dörren och inte agera. Vad är det? 

Varför ingrep de inte? Ja, för att makt och pengar frestade dem för hårt. Det egna gynnandet var lättare än att tänka kring människornas, djurens, naturens - ja, alltets väl. 

Nu har vi katastrofen i vårt knä, den är här. Så hur gör vi nu

Vad ska vi säga till våra barn och barnbarn - varför gjorde vi inget, när vi visste? 

A..

Inga kommentarer: