måndag 27 juni 2016

Arv & testamente

Det finns lagstiftning i Sverige som berättar om hur dina tillgångar, efter din bortgång, fördelas till dina arvingar. Lagen tar kanske inte helt hänsyn till din vilja. Du behöver i sådant fall tydligt, i ett skriftligt testamente, ge uttryck för hur du vill att dina tillgångar skall fördelas efter din bortgång.

Om du inte har arvingar, som t ex barn, barnbarn, syskon och föräldrar, och inte har upprättat ett testamente tillfaller alla dina tillgångar den statliga Allmänna Arvsfonden. Den som istället vill styra över vad som händer med sina tillgångar själv, så att någon som inte är arvsberättigad ska få del av tillgångarna, måste skriva det i ett testamente. Det kan t ex handla om en vän, släkting eller en förening.

Du kan välja att testamentera alla eller en del av dina tillgångar (efter avdrag för skulder), om du inte har bröstarvingar. Har du bröstarvingar kan du inte testamentera bort den minimidel dessa har rätt till genom lagstiftningen, men resten har du egen beslutanderätt över. Du kan då testamentera ett visst belopp eller en specifik tillgång, som t ex ett föremål, en fastighet eller värdepapper. Du har rätt att testamentera till vem, vilka eller vad du vill.

Undantaget är sålunda dina bröstarvingar rätt, d v s dina närmaste arvingar har rätt att begära sin laglott. Den kan inte testamenteras bort.

Bröstarvingar är avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, d v s barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ett barnbarn blir bröstarvinge i sin förälders ställe om föräldern dött.

Att skriva ett testamente är enda sättet att tala om hur du vill att dina tillgångar ska fördelas, vem eller vilka som skall få vad eller hur mycket. Det är bara du som kan se till att det blir så som du vill ha det. Ett tidigare skrivet testamente kan alltid ändras. Skriv då ett nytt och se till att det undertecknas och bevittnas enligt de regler som finns för detta.

För att undvika missförstånd är det viktigt att tydligt ange hur dina kvarvarande tillgångarna ska fördelas. Det är också viktigt att känna till och följa de regler som finns för att testamentet ska vara giltigt. Testamentet ska t ex upprättas skriftligt, vara daterat och undertecknat av den som testamenterar. Underskriften skall bevittnas av två personer, som inte skall vara nära släkt, vara tillräckligt gamla och inte ingår bland de som får ett arv enligt testamentet. Vittnena ska vara på plats när testamentet undertecknas och de ska också känna till att de bevittnar ett testamente, men det är inte nödvändigt att de känner till innehållet.

Glöm inte att alla arvtagare behöver kunna identifieras, även om det går många, många år sedan testamentets effekter blir verklighet. Se till att det är tydligt vem/vilka som är arvtagare, där deras namn, adress och personnummer/organisationsnummer är viktiga delparametrar.

Ett testamente kan du skriva själv, men du kan också ta hjälp av en jurist som är insatt i den typen av juridiska dokument. Låt oss veta om du behöver hjälp med detta, så lotsar vi dig vidare till en jurist i vår närhet som är särskilt kunnig i dessa frågor.

A..
Inga kommentarer: