torsdag 23 oktober 2014

Slopad skattereduktion för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas. Regeringen anser att understödjande av ideell verksamhet inte är en uppgift för skattesystemet. Prioriteringar av stöd med skattemedel till ideell verksamhet ska avgöras av demokratiskt valda organ och deras representanter. De anser att en avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet minskar utrymmet för det samhälleliga stödet och ökar den ideella sektorns verksamheters beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra. 


Detta lär sörjas av många, både privatpersoner och ideella föreningar.

A..

Inga kommentarer: