torsdag 16 oktober 2014

En polis visar känslor


Metro 16 oktober 2014
Metro skriver idag en kort notis om en protestmarsch för 219 kidnappade skolflickor i Nigeria. Notisen omfattar 3 meningar. Jag har förstått att man, som journalist/skribent, skriver det viktigaste först (även om jag själv inte är så duktig på det).

Den första meningen i notisen lyder; En polis visar känslor vid gårdagens demonstration i Maiduguri, organiserad av "Bring back our girls".

De två därefter följande meningarna beskriver när, hur många flickor som berörs, hur många som fortfarande är kvar i fångenskap och vem som har kidnappat dem.

"En polis visar känslor" - representerar (i notisen) hela beskrivningen av hur människor i och utanför demonstrationen uppfattar demonstrationen, kidnappningen och de diskussioner och problem för familjerna och samhället detta har fört med sig. Orden gör mig förvirrad. Jag förstår inte poängen med dem.

En
polis
visar
känslor

Är det bara en person som visar känslor?
Om det är flera människor som visar känslor, varför nämns bara en.
Varför nämns att han är polis? Eller är det en hon? (Bilden visar en man, utan särskilda känslor)
Varför lyfts polisen fram?
Hur hör ordet känslor ihop med polisen?
Vilka känslor visar han?
Är det sorg, glädje, frustration, ilska - eller är det något annat?
Vad visar han känslor för? Och på vilket sätt? Demonstrationen? Kidnapparna? Samhället? Flickorna? Familjerna? Sin egen otillräcklighet?

På vilket sätt ger de fyra orden en bra och korrekt beskrivning över händelsen? Tillför de? På vilket sätt? Om de inte tillför - varför står de där?

Bortsett från detta textresonemang så är det fasansfullt att dessa flickor ännu saknas. Vad gör världen för att de skall återförenas med sina föräldrar? Vad gör världen för att hitta dem?

A..

Inga kommentarer: