fredag 3 oktober 2014

Schyst resande


Nätverket Schyst resande består av ECPAT Sverige, Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och IOGT-NTO-rörelsen. Alla dessa organisationer har mänskliga rättigheter och en hållbar värld i sitt fokus och samlas här under en flagg för en viktig fråga. De samlas kring frågan om det schysta resandet, att inte förstöra för andra människor, att inte utnyttja någon och att vi inte lämna skall några skadande spår efter oss när vi går. Det gäller naturligtvis inte bara när vi reser, det gäller också i vårt vardagliga liv.

I det schysta resande finns nästan hur mycket som helst att fundera kring och utforska. Det är en viktig fråga och det finns massor att lära. En viktig fråga är hur vi, som enskilda individer, förhåller oss.  Om vi ser och förstår att våra steg och göranden påverkar. Och att det är viktigt att vi förstår att vi, var och en, kan bidra till förändring.

Om jag bara är och tar emot, utan att ifrågasätta, utan att se att eller hur naturen och människorna skadas av mitt besök så bidrar jag inte till en bättre värld. Om jag däremot ifrågasätter, frågar, diskuterar och begrundar så kan jag göra skillnad.

Hur står det till hos flygbolaget eller på hotellet? Har de schysta arbetsvillkor? Hur tänker de kring miljöfrågorna? Hur förhåller de sig till sophanteringen eller plastförbrukningen? Vilka kemikalier används i städningen? Har de anställda rimliga löner?

Har jag bokat all-inclusive? Hur påverkas lokalbefolkningen av detta? Vad händer med de lokala restaurangernas försäljning som går miste om turismen eftersom alla stannar innanför grindarna? Får lokalbefolkningen nytta av turismens inkomster och arbestillfällen eller hamnar det i någon utomståendes fickor?

Hur förhåller vi oss till el och vatten? Hur ser tillgången ut på den plats vi besöker? Om el och vatten är en bristvara, så bör vi förhålla oss som om det är en bristvara också för oss och med insikt om hur det påverkar dem. Behövs verkligen luftkonditioneringen? Hur länge kan man duscha? Måste handduken tvättas varje dag eller kan man klara sig med samma i flera dagar?

Ställ frågan! Är svaret schyst? Skulle du vilja ha det så? Tycker du att det är schyst att andra har det så?

Jag tror att många av oss har mycket att lära, både hemma och borta. Eftersom vi, var och en, har ett ansvar för våra medmänniskor och för vår jord är det hög tid att börja. Inte vänta till sen. För det är just nu det händer.

Så.
Hur gör vi nu, då?
Jag tänkte att jag skulle börja nu. Eller fortsätta på det jag börjat med tidigare. Eller börja lite mer tydligt. Pina, ifrågasätta och snacka lite mer, helt enkelt. Och vara nyfiken kring andras väl.
Hänger du på?

A..

Inga kommentarer: