fredag 6 juni 2014

Jag heter inte Miriam

Jag heter inte Miriam
Majgull Axelsson
Brombergs bokförlag Ab
Isbn 978 91 7337 466 8
2014

Det bränner bakom ögonlocken när jag läser. Jag känner hennes rädsla. Jag känner tystnaden och rädslan, hur hon gör när hon glömmer. När hon gömmer det fasansfulla i stängda skåp.

Ja, det bränner bakom ögonlocken när tänker på vad som händer i vårt land nu. Jag tänker på främlingsfientligheten som växer i Europa och i Sverige, jag tänker på människor som tycker att ett folk har mer rätt till trygghet än andra. Människor som tänker att vissa människor skall motas från vårt land för att vi har bättre rätt till trygghet än de. Det gör ont i mitt hjärta när jag tänker på barn, kvinnor och män som med rädsla för liv och hälsa motas och hotas med hårda ord, höga stängsel och vapen trots att allt de vill är att leva i lycka och i fred. Jag tänker på hatet, rädslan för andra människor, som finns i okunskapen.

Tårarna bryter igenom när jag läser om Miriams rädsla. Sorgen tar mig i besittning. Majgull Axelsson språk fångar mig, tar mig med in i Miriams resa. Orden bekräftar hur vi, människorna, är. De sätter fingret på rädslan, fasan, okunskapen, livsviljan, glädjen och allt det andra som ständigt finns i oss. I oss, på olika sätt i olika tid. Den sätter också fokus på vårt behov av trygghet.

Jag gråter. Tårarna skymmer min blick. Bokstäverna dansar över sidorna. Jag måste dra djupa andetag för att kunna fortsätta. Jag vill inte, under några som helst villkor, sluta att läsa innan jag har nått den allra sista sidan. Dagen får för övrigt bli som den blir.

Det är en fantastisk bok, fasansfull, men ändå fantastisk. Jag vill verkligen rekommendera dig att köpa och läsa den.

- När du har läst den, begrundat och tänkt.
- När du har talat om den och gråtit klart.

Då bör du lämna den vidare till en vän. Låt den inte gå någon förbi.

Anette GrindeAdlibris. Brombergs bokförlagKnuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om förintelsen - Bloggare om Majgull Axelsson  -  Blogger.com.  Kyrkans Tidning
Inga kommentarer: