tisdag 3 juni 2014

Miljön. En fråga om rättvisa och etik.

Svd (20 april 2014). Bra där, Billy Larsson. Viktigt. Riktigt viktigt.

Det är mitt och vårt ansvar. Inte någon annans. Det är vårt tillsammans. Och vi måste göra. Nu.

Nån-annan-ismen gäller inte. Du och jag är ansvarig, var för sig och tillsammans. Oavsett vad någon annan gör.

Våra ungar, deras ungar och deras ungar har också rätt till en jysst värld. Och de som kommer därefter också. Och de som bor i andra länder, oavsett var och hur. Även i översvämningarnas Bangladesh eller i torkans Afrika. Det är vårt ansvar att ta tag i saken. Mitt & ditt.

Fabriker, plast, utsläpp, kemikalier, besprutning, vattenslöseri, renhållning, överkonsumtion, slöseri, med mera. Det ligger på dig att dra i bromsen och tänka nytt. Och på mig. Nu.

A..Inga kommentarer: