onsdag 4 juni 2014

Solidaritet

Solidaritet för min tanke åt vänster, politiskt. Det för också min tanke till Polen och dess politiska rörelse. Men det för också min tanke till vänskap, generositet, acceptans och medmänsklighet. Liksom till gemensamt ansvar, över alla gränser och med alla folk. Vi har ett gemensamt ansvar för varandra och för vår gemensamma värld. Det borde vara inskrivet i allas vår lag.

Hos Wikipedia sägs; Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär för kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa. Som juridisk term avseende ett förhållande, i synnerhet borgensmangäldenär, eller delägare, där en gemenskap är av den arten att den ena har rätt att den andra parten fullföljer sina förpliktelser odelat. Som politisk term fundamental för socialismen, se till exempel solidarisk lönepolitik. Ej att förväxla med lojalitet, då etymologinför "solidaritet" anger en ekonomisk aspekt. Global solidaritet avser bekämpning av fattigdom i länder, ej gällande individer. 

Det finns mycket solidaritet i världen, men det finns också mycket kvar att utveckla, sprida och ge inom detta område. Miljörörelsen och fredsrörelsen är exempel på organisationer som arbetar med solidaritet i hjärtat. De arbetar för en bättre värld, inte bara för sig själva utan också för andra. Som t ex de som råkar ha ha blivit födda på en annan plats på vår jord, men behöver vår solidaritet.

Många biståndsorganisationer gör det också. Här hemma ser vi invandrarorganisationer, med hjärtat, känslan och handlingen för människor oavsett bakgrund. De behöver vår hjälp, därför har vi en skyldighet att hjälpa. Det är också så vi vill att andra skall göra mot oss, när vi behöver hjälp. Då måste också vi göra så mot dem. Det är grundläggande och viktigt. Och det börjar hos oss själva. Samhället har svårt att göra det du och jag inte kan eller vill. Solidaritet i var och ens hjärta och handling är därför mycket viktigt.

Vi behöver se vår natur och de varelser och växter som finns där. Vi behöver ta hänsyn till deras livsmiljö. Vi behöver se de människor som finns nära och omkring oss. Vi behöver hjälpa dem som har det tufft och behöver hjälp. Vi behöver hjälpa dem vars liv står på spel, de som behöver skydd, mat och tak över huvudet.

Vi behöver visa solidaritet mot alla dem som behöver.

I tidningen Vi nr 6 - juni 2014 - finns ett bildreportage av fotograf James Mollison. Han har fotograferat var barn sover, alltså deras rum. Problemet är att alla barn inte har ett rum. Alla barn är födda till olika livsförutsättningar, där föräldrar, land, politik, pengar, krig, fattigdom, kultur, mm tillhör de förutsättningar de har tilldelats utan egen förskyllan. Några har dragit en vinstlott och några en nit. Bilderna är fantastiska men också fruktansvärda eftersom de visar oss en del av den orättvisa som finns i världen.

Så. Vad gör vi åt detta idag?

A..


SolidaritetsrörelserBiståndsorganisationerMiljörörelsenFredsrörelsenVar barn sover. UNICEF. Sverige mot Rasism

Inga kommentarer: