måndag 3 februari 2014

Föreningsliv; Den viktigaste rollen av alla...

Jag tänker ofta att kassörens/ekonomens roll, är den viktigaste rollen av alla i en förening eller i ett företag. Jag ser ofta att den inte ses så av andra.

Jag ser ofta, nu i två relativt stora organisationer på kort tid, att stora delar av styrelsen saknar grundläggande ekonomikunnande och att de tror att det ordnar sig utan att förstå att de äventyrar föreningens väl. Utan en god ekonomi kan föreningen inte växa. Eller ens överleva. Man kan inte satsa, bygga nytt eller mer, om man inte har en trygghetsbas. Man kan inte heller använda pengar som man inte har, tänker jag. Åtminstone inte när man inte har vidtagit åtgärder för att fylla de brister som finns.

Inga ansökningar. Inga intäktsskapande åtgärder. Bara tankar, utan göranden.

Detta gör mig beklämd. Jag undrar, i min stilla tanke, hur jag skall agera i denna typ av frågor i framtiden.

Det är svårt att få människor att lyssna när de glöder för en fråga. En fråga som de inte har kontroll över, men ändå låter växa. En fråga som i förlängningen blir skadlig, men man inte sätter stopp för.

Ja, det är svårt att ändra sin tanke. Det gör mig beklämd.

Kassörsrollen är, i många föreningar, den viktigaste rollen av alla. På den måste en duktig ekonom sitta. En som kan siffror och en som kan förklara dem så att övriga förstår vad man har och vad man inte har.

Och få resten av styrelsen att lyssna.

A..


Inga kommentarer: