fredag 30 augusti 2013

Positiv kraft ....

Jag går in i styrelserummet fylld av positiv kraft. Samtalet med mina reskamrater i föreningslivet bygger god energi i min själ. Det känns vänligt och tillförande. Och oerhört viktigt.

I rummet finns människor som genomgående arbetar mot samma mål - en positiv verksamhet, i enlighet med föreningens stadgar. Det är ja och utveckling som gäller i vårt rum. Där finns också en uttalad riktning - att fokusera på möjligheterna, att avstå från ordet inte, att se det goda i medmänniskorna och att alla anstränger sig för att bidra med sin kompetens och en god dos av sin tid.

Vi har också åtagit oss att bidra till att ändra riktning - utveckla & utvecklas, se & lyssna, vara lyhörda för varandras & verksamhetens väl - när något har gått på tok.

Människornas engagerade och tillåtande göranden ger mig positiv kraft.

I detta är det fantastiskt att vara.

Anette

 Länkar & sånt;  Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.  Knuff bloggar.  

Inga kommentarer: