torsdag 8 augusti 2013

Öländsk bygd - Åkerbo Hembygdskrets ...

Öländsk bygd – Åkerbo Hembygdskrets (hembygdsföreningarna i Böda, Högby, Källa, Persnäs och Föra i ett positivt & engagerat samarbete).

Vad vore Sverige utan alla dess fantastiska hembygdsföreningar? Jag undrar hur många det finns i Sveriges avlånga land och jag undrar hur mycket som skulle falla i fullständig glömska om de inte fanns. De ideella krafterna i Sverige är fantastiska och jag förundras igen och igen över allt det goda de gör. På norra Öland ges Öländsk Bygd ut av Åkerbo Hembygdskrets, i ett samarbete mellan hembygdsföreningarna i Böda, Högby, Källa, Persnäs och Föra.

Öländsk Bygd 2012 är den 63e utgåvan. Den första utkom 1950, vill jag tro, eftersom den fjärde utkom 1953. De tre första utgåvorna har bundits in i 200 numrerade exemplar; Öländsk bygd – Åkerbo härad.

I årets utgåva finns en historia Som vaktman på Blå Jungfruns Nationalpark. Den är skriven av vaktmannen 1955, Göte Lindholm, som tillbringade två månader på ön i all sin ensamhet. Det var en fint skriven historia, som rent av gör mig avundsjuk. Tänk att få nationalparken Blå Jungfrun alldeles för sig själv i långa stunder, även om den ibland också besöktes av turister. 

Det är nu länge sedan jag var där. Kanske var det 1991, eller därikring. Döttrarna var små, den minsta kunde knappt gå. Det var sista sommaren med min vän Birgitta. Hur hon orkade är en gåta, men kraft finner man ibland när man gärna, gärna vill. Året därpå fanns hon inte mer.

Jag minns Blå Jungfrun som särskild och speciell. Dit vill jag gärna åka igen. Men, ack så svårt det verkar att faktiskt göra det. Varje gång vi färdas längs den västra öländska kusten syns hon i vyn. Nära, nära, men ändå så långt härifrån. Vacker och skenbart lättillgänglig, ligger hon där strax intill.

I Öländsk bygd finns mer att läsa. Och kanske vill någon också skriva. Jag saknar kontaktuppgifter till redaktören i tidningen. Jag saknar därtill kontaktuppgifter till respektive hembygdsförening. Kontaktuppgifter gör det onekligen lättare att ta kontakt, bidra med information till skriften och gå med i någon av de viktiga föreningarna. Kanske kommer den informationen i nästa nummer av denna fantastiska skrift? Kanske på en egen sida eller vid respektive förenings verksamhetsberättelse, där vi ändå får veta vad de gör. Det finns ju ändå gott om plats kvar lite här och lite där i skriften. För mig skulle det också glädja med lite kort information om skribenterna. Jag undrar var de hör hemma? Vad har de för relation till Öland? Vilken bakgrund har de?  

Öländsk Bygd gillas. Ja, den vill jag ha!

Anette Grinde
Korpskog
8 augusti 2013.

Vandring på Blå Jungfrun 1991


Inga kommentarer: