söndag 25 juli 2010

Bråkdelen av en sekund...

Författare; Carolina Johansson
Titel; Bråkdelen av en sekund
Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-079-5

 
Carolina Johansson drabbas av Gud och hennes mor drabbas av en allvarlig sjukdom. Detta fäster Carolina Johansson på pränt. Jag uppfattar boken som en bearbetningsprocess. Som Carolinas samtal med sig själv, i sin bearbetning av drabbningen och sorgen efter sin mor.

 
Skrivandet är en fantastisk bearbetningsmöjlighet och ibland blir det något som också kan skrivas på ett sätt som tillför för andra. Som skapar nyfikenhet, delaktighet och möjlighet att glädjas över orden, även om de ibland är svåra.

 
Så var inte fallet här. Jag läste boken - men möttes inte av läsningen positiva reflektioner. Det blev, ganska snart, bara en "måste-läsning". Jag möttes av en människas behov av att tala om några av sina frågetecken, men bara kort och utan djup, i sin drabbning med Gud och jag möttes av en människas sista tid med sin mor. Jag saknade djupet i hennes ord om drabbningen. Jag saknade helt hennes tankar om familjens relation till drabbningen och om livet därefter, om kyrkan, om hur hon utvecklades och om hur det egentligen påverkade henne.

 
Denna bok kan jag helt enkelt inte rekommendera för läsning. Den tillförde helt enkelt inte något (till mig).

 
Däremot tillförde processen säkert till Carolina Johansson och hennes väl. Det är ett gott skäl att skriva en bok.

 
Anette Grinde

Mer om detta...

Inga kommentarer: