torsdag 20 augusti 2009

Tidningen Foto - nr 9/2009...

I tidningen Foto, nummer 9/2009, finns en vacker bild på en kvinnlig och två manliga präster.

Bildtexten säger "Ungefär hälften av alla präster i Stockholm är kvinnor. Det har hos somliga väckt en oro att präst skall bli ett kvinnoyrke, och få lägre status".

Texten till bilden - liksom tanken som den ger uttryck för - är degraderande och osmaklig. Det tillhör allas väl att såväl "mansyrken" som "kvinnoryrken" omvandlas till yrken - som vi alla är lika i. Vi utför uppgifter vare sig vi är kvinnor eller män. Och vi gör det bra - vare sig vi är kvinnor eller män.

En oro eller rädsla av ovanstående karaktär bör med skyndsamhet omvandlas till en stor glädje över att såväl kvinnor och män finns i yrkeskåren. Självklart har prästyrket en relevant status - vare sig där finns män eller kvinnor.

Anette Grinde

Inga kommentarer: