torsdag 6 augusti 2009

Frihet, Familj, Flit och Företagsamhet....

Ja, Sverige behöver en borgerlig och vänlig politik för marknad och företagande.
Ja, Sverige behöver värna såväl om den lilla människan som om den stora helheten.
Ja, Sverige måste betona alla människors lika värde.

Sverige måste inspirera människor - ge dem möjlighet - att hjälpa/bistå varandra att ta eget ansvar för sin livssituation.

I detta ligger oxå ett ansvar hos var och en, dig och mig, att bistå vår nästa med omsorg, resurser och styrka - för en bättre livssituation. Att se att det är ditt och mitt ansvar, inte den opersonliga statens ansvar, att i praktisk handling fånga medmänniskornas behov.

Sverige behöver ett parti med medlemmar och sympatisörer som är orädda för främlingar. Vi behöver se och bistå de människor som behöver hjälp och skydd. Vi kan inte hjälpa världens alla folk, men vi kan finnas till hands med resurser och omsorg för många - på olika sätt och med olika resultat.

Sverige behöver ett parti som arbetar för att våra fängelsekunder ges sådan vård och sådana förutsättningar att de, tillsammans med världens medmänniskor, kan leva i fred med sig själva och med världen, i egen örjning utan bidrag - på hederligt sätt - och med tillförande kraft och lärdom till och från människorna i sin närhet.

Sverige behöver se att varje vuxen människa har rätt att av kärlek och omsorg leva med och gifta sig med en annan vuxen människa. Varje kvinna och varje man måste, av fri vilja och i ett gemensamt beslut, få gifta sig och leva med en annan kvinna eller man. Lagstiftningen tillåter nu detta. Låt oxå tanken tillåta denna kärlek. Lek inte med orden, så att de sätter hinder i vägen för människornas kärlek till varandra.

"Staten" måste skapa förutsättningar så att det skall lönar sig att arbeta och att det skall kännas värdefullt för "medborgaren" att bidra med skatter och avgifter. Vi - medborgarna - måste inspireras till att känna oss delaktiga - som individuellt och gemensamt ansvariga - för såväl oss själva som för helheten. Detta görs t ex genom att vi ser människor och genom att tända en ansvarsfull glöd i dem - för helhet, för ansvar och för omsorg.

Sverige behöver ett skattesystem som är enkelt. Det skall vara och logiskt uppbyggt och det skall vara svårt att göra fel. Sverige skall t ex inte inför regelsystem som försvårar företagarnas vardag, som t ex fakturamodellen i det nya ROT-systemet.

Sveriges medborgare behöver frihet och inspiration att förverkliga fantastiska ideer som kan skapa mervärde. Det som kan tillföra till såväl enstaka som till många. Skaparen känner glädje. Mottagaren likaså. Samhället vinner genom hälsa och frånvaro av bidrag och förlamning.

Sverige behöver enkla regler och inspiration. Det finns många som vill och kan, men hindras av mäktiga regelsystem. Låt oss upprätta en instans - som omfattar oss alla - som ser och leder människor rätt, som peppar och finner lösningar och möjligheter.

Vi behöver ett land där människor ställer upp för varandra och inte bara nickar och skakar på huvudet åt tokigheterna i det tysta. Vänner, familj, kyrkan, föreningar - måste finnas till hands innan "statens" ansvar mäts ut, och i god tid innan människor slås ut.

Samhället måste vara uppbyggt på en gemensam omsorg - inte med statens bidrag som största bundsförvant.

Jag läser Marcus Birros ord i boken om Frihet, Familj, Flit och Företagsamhet; - att kärleken är en grundlag som går före alla andra lagar. Och - att kärleken inte alltid är logisk. Så rätt han har. Och så självklart det är. Det är oxå en grundlag som alla bör se och rätta sig efter - och inte försöka ändra.

Vi behöver vara ett land som är mer toleranta, som ser på varandra med kärlek och omsorg, som uppmuntrar till stordåd och som står vi varandras sida när livet slinter. Vi behöver vara ett land där våldet, kriminaliteten, missbruket och cynismen byts till gemenskap och faktisk lojalitet.

Vi behöver frihet - med inspiratörer och engagemang - med ansvar om oss själva och om varandra. Vi behöver familj och vänner, föreningar och kyrkor. Vi behöver varandra. Vi behöver flit och inspiration. Känslan att det är meningsfullt att försöka och att göra. Vi behöver vetskapen att det ligger inom möjligheternas ram att lyckas. Vi behöver företagsamhet. Som i kraft och engagemang.

Vi behöver fånga den unika individen i var och en - och släppa ut den i full frihet, med familjens omgärdande trygghet, för att denna med fullt och inspirerande flit skall släppa loss sin fulla företagsamhet. I fullaste blom - med omsorg om sig själv, sin nästa och hela vår värld.

Vilket parti har denna strävan högt på sin dagordning?

Anette Grinde

1 kommentar:

Anonym sa...

maste kolla:)