onsdag 1 juli 2009

Följeslagarprogrammet - SEAPPI...

..skriver reserapporter. De skriver om sina upplevelser i Israel och Palestina.

Du kan själv beställa Följeslagarprogrammets nyhetsbrev på deras hemsida - som du finner här. Det är intressant och samtidigt en skrämmande läsning.

Varje dag sker övergrepp på människor och människornas rättigheter. Varje dag utsätts människorna för totalt onödiga svårigheter.

Varje dag skadas människor i striden - som sker med ord och med handling, med hot, med rädsla, med vapen och med tystnad.

För att världen inte lyssnar och reagerar.
För att de inblandade hävdar sin egen "rätt".
För människornas ständiga oförmåga till förlåtelse och respekt för varje människas unika värde - som ju är den enda vägen framåt.

Anette Grinde

Inga kommentarer: