måndag 6 juli 2009

"Du kan glömma bort ditt eget barn" - av Christina Waldén...

..på uppdrag av Röda Korset.

Hur kan man ta hand om sitt barn, som tillkommit i en våldtäkt? Eller - hur man kan avstå från att göra det? Varför skall barnet lämnas eller mista sin vård, för att det tillkommit i en våldtäkt? Hur kan man förlåta och gå vidare? Hur kan man överleva sin dag? Med minnet, och med plågan i den skadade kroppen som inte får rätt vård.

Hur kan barn värja sig för att slippa tvingas in i barnsoldatsrollen när det är det enda sättet att överleva?

Hur kan fångvaktare utsätta sina fångar för en torterande behandling? Hur kan barn, familjefäder och mödrar tortera, döda och våldta sina medmänniskor?

Raportern/författaren Christina Wahldén och fotografen Malin Hoelstad har rest runt och mött kvinnor. Hon har mött kvinnor som mött stora svårigheter genom t ex krig, övergrepp, våldtäkter och mord i sin närhet. Hon har lyssnat till historier som inte bör finnas på vår jord. Historier, av kvinnor som utsatts för våld av stora mått.

Det är en bok om krig, förtryck och om kvinnornas utsatta situationer. En bok om våldet mot kvinnorna och om krigföringen i världen.

Det är en faktabok som tränger sig på. Djupt.

Den innehåller mängder av berättelser och den påverkar stort. Den gör riktigt ont. Bilderna, av Malin Hoelstad, ger kvinnorna och barnen ansikten - där också hopp och glädje syns tydligt.

Denna bok är väl värd att läsas. Och - när den är läst måste vi också göra något, vi var och en, för att kvinnornas situation i världens alla hörn skall bli bättre.

Anette Grinde


"Du kan glömma bort ditt eget barn"
2009 Röda Korset Sverige och Carlsson bokförlag
Text; Christina Wahldén
Bild; Malin Hoelstad
ISBN 978 91 7331 241 7Inga kommentarer: