torsdag 10 juli 2008

"Dela Med" - nr 2/2008....

Jag läste i "Dela med", Diakonias tidning nr 2/2008. Jag läste om kvinnor på utbildning i Burkina Faso.

Utbildning generellt, framförallt för flickor och kvinnor, är ibland svårt i det starkt patriarkala samhället. Kvinnors ställning är där svår och de har svårt att göra sina röster hörda.

Diakonia stödjer organisationer och nätverk som satsar t ex på utbildning. De kan kännas udda att projektet talar om en utbildning för kvinnor, i Burkina Faso, för att bli bilmekaniker. - Men det visade sig vara en lysande idé. Förutom helt nya yrkeskunskaper skapas självförtroende och viktiga steg över genusbarriären.

Utbildning är oerhört viktigt för att kvinnorna skall kunna göra sina röster hörda. Det bidrar till så mycket mer, än bara för de enskilda kvinnorna. Det påverkar familjerna, hälsan, demokratiseringsmöjligheterna, de mänskliga rättigheterna, strukturerna i samhället och mycket mer.

Utbildning - för kvinnor och barn - tål att satsas på. Det ger definitivt god utdelning för världens väl.

De skapar möjligheter för Fn.s millenniemål, och det som oxå borde vara allas våra mål.

- Att verkligen göra något åt fattigdomen i vår värld.

Anette Grinde
Korpskog, 2008-07-04

Rekommenderade länkar;

Inga kommentarer: