torsdag 10 juli 2008

Göran Persson & Anitra Steen

6 juli 2008. Jag lyssnar till en trevlig intervju med Göran Persson och Anitra Steen. Den var verkligen trevlig! Man kan avundas vissa delar av deras liv, och man kan vara glad att man slipper andra. Kort och gott kan vi - igen - konstatera att vi alla är väldigt olika. Vem avgör - vad som är rätt, och vad som är fel?

Många grenar, skratt och ämnen går i samtalet. De får också frågan om principer och ställningstaganden - så klart. Frågan om hushållstjänster landar på bordet. Är det hyckleri? - Att använda regeln för hushållstjänster, som Göran Persson i sin tidigare roll som partiledare hos Socialdemokraterna visat sig så starkt emot?

Nej. Betonas det tydligt.
Och jag får hålla med. Regeln gäller även socialdemokrater. Regeln gäller alla.

- Men sen är vi inte överens. Göran Persson vill att regeln skall bort. Jag vill ha den kvar. Den ger positiva arbetseffekter, skapar arbetstillfällen. Och - omvandlar ofta svart till vitt.

Regeln kan också lösgöra tid för annat, som t ex samvaro, utflykter, familjesamtal, närvaro - gemenskap och vila som annars inte hinns med.

Självklart gäller regeln alla och skall/får nyttjas utan att man i något mått skall behöver rättfärdiga sin handling.

Jag hoppas att regeln blir permanent, även om ett maktskifte kommer till stånd.

Anette Grinde
Korpskog, 2008-07-06

"Vinster delas av många.
Förluster får man bära själv."
- noterade Göran Persson med sin lugna ton.
- ja, visst är det just så.

Inga kommentarer: