tisdag 7 februari 2023

Klimatboken; Dave Goulson. Professor i biologi vid University of Sussex, författare till över 400 vetenskapliga artiklar om insektsekologi


Insekter. Dave Goulson. Professor i biologi vid University of Sussex, författare till över 400 vetenskapliga artiklar om insektsekologi och, bland flera böcker, Silent Earth. Han skriver en artikel om insekter i den av Greta Thunberg sammanställda Klimatboken. Boken innehåller ett stort antal kvalificerade artiklar om olika typer av frågor som rör klimatet; jorden, naturen, djuren och mänskligheten. Varje fråga i sig är viktig, tillsammans visar den bilden tydligt. Den berättar hur allt hänger ihop och hur vi sabbar, har sabbat och behöver sluta med det. Vi behöver göra halt och tänka om. 


Han skriver om vikten av insekter för pollinering. Han säger; “utan insekter skulle vår värld stanna - utan dem fungerar den inte.” Han skriver också att ett stort antal insekter inte längre finns, att de försvinner t ex p g a temperatur, ändrade väder- och klimatförutsättningar och ogästvänliga jordbrukslandskap och städer. 


Vid Färnebofjärden hade de för några år sedan en rejäl myggplåga. De besprutade området för att få bort den, eller åtminstone är det den minnesbilden jag har. Jag kan ha fel, förstås. Det lät så absurt, då som nu. Hur gick det sen?


Vi läser igen och igen om de viktiga insekterna, hur de spelar roll för miljön, fåglar, pollinering, med mera. Vad gör vi av allt det, all kunskap och alla varningar?


När jag läser artikeln som Dave Goulson skrivit, om hur viktiga insekterna är och hur allt hänger ihop, så undrar jag vad jag kan göra för att göra skillnad. Han hänvisar till en person som jämför insekterna med nitarna i en flygplansvinge, hur många kan tas bort innan systemet havererar? Rätt som det är kan systemet haverera, när plötsligt en för mycket är borta. Dit vill vi inte komma. 


Det är tydligt att insekterna är viktiga och att jag behöver bistå så gott jag kan för att skapa platser där insekter kan leva, pollinera och göra sin skillnad. 


Så vad kan jag (och du) göra, i det lilla och ganska enkla? 


 • bygga bihotell, i stort och i smått, i olika former, miljöer

 • plantera varierad blomsterprakt ute. 

 • be markägare i trakten så insektsglada växter. 

 • peppa för oklippta gräsmattor i staden och dess nära områden. Så blommor där. 

 • be kommunen så smarta insektsglada växter i området i hamnen som inte får beträdas (slukhålet), t ex genom ett medborgarförslag eller genom att prata med enskilda politiker som vill driva frågan om natur och miljö

 • ordna - själv eller inspirera andra - bikupor på landet och i stan, kanske i trädgården, på ett hustak eller nära en blomsteräng

 • inspirera markägare och trädgårdsfolk att så blomsterängar, odla olika blomster och grödor. Inte bara en sort, gärna flera.

 • uppmärksamma viktiga blomsterängar och sådana som gör, tex via Naturskyddsföreningen eller andra viktiga organisationer

 • be markägare arrendera ut odlingsbitar för personer att lokalodla, utan inblandning av kemikalier (ordna odlingslotter nära staden)

 • ordna föreläsningar om vikten av insekter och vad var och en kan göra

 • hitta finansiering för inköp av lämpliga frön till en blomsteräng, på egen eller annans mark, kanske i en skogskant eller längs en lantsortsväg (tillsammans med markägaren, förstås)

 • fundera över närområdets diken, våtmarker, mm

 • gå med i en förening eller grupp av människor som vill driva miljöfrågor ur olika perspektiv


Och… 


 • se till (peppa, inspirera, tvinga, insistera) kommunen att föra en ordentlig miljöpolitik

 • peppa fler att läsa Klimatboken och göra skillnad själva


Ja, jag är bara en enkel liten människa utan särskilt mycket insektskunskap. Jag fattar i varje fall att vi är illa ute och måste ta tag i många klimatfrågor samtidigt. Hur tänker du om insektsfrågorma och klimatet?

Läs Klimatboken, vetja! Den finns i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Förstås.

Anette 


Böcker av Dave Goulson 
Silent Earth (Tyst jord) 
Den vilda trädgården 
Galen i insekter
Galen i humlor
Den stora humleresan

Välkommen till 
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, 
så ordnar jag böckerna åt dig. 

Inga kommentarer: