tisdag 14 februari 2023

Klimatboken. Hälsa och klimat. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO)

Hälsa och klimat. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO) skriver om hälsa och klimat i Klimatboken. 


Han skriver att "konsekvenserna för vår hälsa är verkliga och ofta förgörande" med exempel kring t ex malaria som får en större spridning genom en pågående temperaturhöjning. Risken för insektsburen smitta (t ex malaria) och hungerkriser ökar för var dag, liksom risken för färskvattenbrist gör. Vi är beroende av en fungerande helhet för att jorden ska vara fortsatt beboelig. Med höjda temperaturer följer andra årstider, väderkatastrofer, svårigheter med matproduktion och förändrade rörelsemönster för människor och djur. Fåglar, insekter och andra djur är beroende av växter och vice versa, de är nödvändiga för varandras existens. Och vi av dem. De är också beroende av sin plats årstider, är anpassade efter dem. När klimatet ändras förändras också deras livsförutsättningar, och människors liv och hälsa med dem. 


Det gröna är viktigt, alltså växtligheten. För oss och för djuren, för vattnets väg ner i jorden och för livet i stort. Om vi inte har naturen, så har vi inte heller djuren. Om vi inte har djuren och naturen, så har vi inte heller mat. Hälsa är också kopplad till näringsriktig föda, fysisk rörelse och frisk luft. Vi behöver cykla, springa, promenera och få annan rörelse oss till livs. Utan sådana förutsättningar ökar risken att våra liv kortas och att sjukdomar sänker vår livskvalité. Även våra stadsmiljöer behöver grönska. 


Vi talade om stadsgrönskan nyligen. En företagarförening planterade rosor utanför flera fastigheter i vår stad, de har nu blomstrat tålmodigt i många år. Parker med busk och blomster, är viktigt ur många perspektiv. Vi behöver gemensamt se till att de finns även i våra tätorter och städer.


Tedros Adhanom Ghebreyesus ger uttryck för, att forskning har visat att;  “klimathandlingar som går i linje med Parisavtalets bestämmelser skulle rädda miljontals liv genom att förbättra luftkvalitet, kost, och fysisk aktivitet - bland många andra fördelar.”


Alla handlingar som görs handlar också om global solidaritet. Vi kanske klarar oss (bättre) än de som har fattigare omständigheter, svårare väderförutsättningar och är mindre socialt kompetenta områden, alltså socialt omhändertagande med sjukvård, skolgång, demokrati, eller fred. Det var och en gör, påverkar också andra. 


Hälsa, klimat, stormar, miljö, djur och natur, föroreningar av vatten och luft, förtätade städer, industrier, hav, temperatur, med mera - allt hänger ihop, påverkar vår hälsa och våra liv. Jag gläds åt varje person som gör sitt yttersta för att göra skillnad för vårt klimat, nästan oavsett hur eller vad de gör. Jag gläds åt den som skriker, limmar fast sig, samtalar försiktigt, ställer frågor, utmanar, skriver och glöder - för att de behövs. 


Ja, jag kanske klarar mig, jag kanske hinner dö innan det värsta inträffar. Men, hur ska det gå för mina barn, mina barnbarn och kommande generationer? Och dina? Och alla andras? 


Det oroar mig. 


Kan jag få dig att läsa Klimatboken? Kan jag peppa dig att prata om den med andra? Det borde varje person göra, för att fundera och klura kring vad man kan göra. Det borde också varje ledningsgrupp/företagsledning göra, för att sätta sitt företag i framkant av den nödvändigaste förändringsprocessen. Den som gör att våra barn och kommande generationer har ett schysst klot att bo på. 


Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, så ordnar jag fram ditt exemplar av Klimatboken. Ja, bor du i Stockholm kan du gå till t ex Söderbokhandeln eller Gamla stans bokhandel, bor du ute i landet så gå till din lokala bokhandeln. Tacksamt ser jag att du avstår näthandlarma, ty de lokala behöver vi alla mer. Av många skäl. 


Anette Grinde


Inga kommentarer: