måndag 14 oktober 2019

Lysning till äktenskap mellan Johan Ulrik August Lundeberg & Maria Eckman 1837

Lysning till äktenskap mellan Johan Ulrik August Lundeberg och Maria Eckman
- första gången, Walbo kyrka den 17 september 1837.

I de nordiska länderna har lysning gått till så att prästen under tre på varandra följande kyrkosöndagar berättar att två av församlingens medlemmar önskar ingå äktenskap. Om brudgummen och bruden kommer från olika församlingar, skedde lysningen på båda orterna. På så sätt gavs församlingen, som förväntas känna brudparet, tillfälle att påpeka om det fanns några hinder för vigseln. Historiskt kan man föreställa sig att kampen mot äktenskap mellan syskon och andra nära släktingar utgjorde ett starkt motiv till lysningen. Kanske spelade också löften om ett liv i celibat, redan ingånget äktenskap eller tvångsäktenskap roll i detta sammanhang. Poängen är att uppmärksamma eventuella hinder innan äktenskapet ingås.

Hindersprövning inför ett stundande äktenskap görs numera genom en utredning hos Skatteverket.

Det första lysningstillfället - inför äktenskap mellan Johan Ulrik August Lundeberg (Gubben Grå 1810-1885) och Maria Benjamina Eckman (1815-1902) - skedde alltså den 17 september 1837. Dokumentation för detta är en tryckt litet kort, som jag tolkar som ett inbjudningskort.

De gjorde fina och viktiga kort där och då, år 1837.

Anette Grinde

Inga kommentarer: