tisdag 21 november 2017

Plötsligt stod det klart..

Lojalitet.

Idag är tid (för mig) att fundera över vad lojalitet är. Hur är vi lojala? Mot vem och mot vad? Vem kräver lojalitet? Hur krävs den och varför?

Jag kräver lojalitet av mig själv, att jag är lojal mot företag, organisationer och människor. Anser mig vara, för att det är viktigt. Jag har att vara lojal mot ägare, medlemmar, styrelse, ledning och personal.

Jag märker igen att det inte, när någon har en konflikt, tillåts att vara lojal mot både ledning, personal och övriga grupper. Jag märker att människor och konflikter kräver ställningstagande och lojalitet på ett sätt som är hopplöst. Hopplöst & tragiskt.

Någon kräver att man vänder någon annan ryggen. Jag har extremt svårt för detta. Jag ska vända en anställd ryggen, trots att hen har rättigheter och tydliga behov. Hen är människa som förtjänar värdighet. Jag ska vända en styrelse ryggen, uppmanas skada den genom att tiga framför den, trots att det är den som är vald och bär ansvaret. Jag ska tvinga bort en kvalificerad ledare, fast det inte är mitt eller personalgruppens beslut. Och inte heller allas vilja, bara de mest högröstades.

Nej, tack, till alla dessa varianter som skadar alla människor. Denna typ av lojalitetskrav gör ont i min själ. De ramlar över mig. Kräver av mig.

En person försöker tvinga mig att vända den mest skadade parten ryggen. Några andra tänker tvinga fram att en kompetent själ ska tvingas gå.

Plötsligt stod det klart att jag hade talat vänligt med någon du inte tyckte om. Din dom mot mig var inte nådig. En annan person som lyssnade teg. Hon tänkte inte äventyra sin roll eller plats för någon annans skull. Så synligt det blev. Hur ställer jag mig till det?

Vad är lojalitet?
Och vad innebär det att ha råg i ryggen?

A..

Inga kommentarer: