tisdag 8 augusti 2017

Fredrika Bremer - Humlegården - Stockholm

Fredrika Bremer (1801-1865) i Humlegården, Stockholm. 

Humlegården är fin, grönskande och välbesökt. Det är många som nyttjar parken. Jag passerar igenom den rätt ofta. Många vandrar igenom den på väg till sina mål. Jag ser intervallmänniskor streta runt på stigarna i lunchtid, joggarna och jag ser sollaparna ligga på gräset och njuta. Jag ser uteliggarna samla sina saker och jag ser jobbarparet som sitter nära, nära varandra i morgontiden. Jag ser också paret som uppenbart är oeniga i en fråga. Det syns tydligt på hela deras kroppsspråk att lyckan inte är helt med dem just i denna stund. Olika människor, med olika intentioner och riktningar, passerar genom parken. Det är en vacker plats.

Det finns en del stora statyer i parken, som också rymmer det mäktiga Kungliga biblioteket. Vid framsidan av parken står Hjalmar Söderberg. Han är ibland täckt med fågelskit. Söderbergsällskapet och dess medlemmar sörjer nog den synen, kan jag tro.

I parken hittar jag också Fredrika Bremer, född 1801 i Finland och död 1865 i Sverige. Hon var svensk författare, kvinnorättskämpe, djurrättsaktivist och välgörenhetsidkare. Enligt wikipedia är Fredrika Bremer den svenska kvinnorörelsens främsta pionjär. En viktig förgrundsfigur, alltså. Jag läser på wikipedia att statyn är avtäckt den 2 juni 1927 och att hon är begravd vid Österhaninge kyrka i Haninge kommun. Det finns mycket skrivet av och om Fredrika Bremer, så den som vill förkovra sig mer kring henne och hennes gärning finns det goda förutsättningar för detta. Kungliga Biblioteket, belägen alldeles i närheten av hennes staty, bör kunna ha mycket material att grotta ner sig i.

Fredrika Bremer Förbundet bildades 1884 av Sophie Adlersparre. Förbundet är en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer och har sedan 1914 givit ut tidskriften Hertha (dessförinnan Dagny). Förbundet lever i högsta välmående än idag. De har, vad jag förstår, haft ett gott uppsving under de senaste åren och ser framtiden positivt an. Utvecklingen för kvinnors väl, för jämställdheten, mm, är ännu inte likställd med männens men riktningen är satt. Det är många organisationer och människor som driver och strävar i den riktningen. De stöter på patrull fortfarande, vilket är oerhört förundrande, men riktningen är satt. Kvinnorna, 50% av befolkningen, har samma/lika rättigheter som männen.

Humlegården. Stockholm. Fredrika Bremer. Kungliga biblioteket. Fredrika Bremer Förbundet. Fyra fantastiska besöksplatser med olika tankebanor och en organisation att grotta ner sig i mer.

Så fint, så fint.

A..

Inga kommentarer: