lördag 1 juli 2017

Förbättringspotential. Civilkurage. Att göra skillnad.Vi kan alltid bli bättre, tänker jag, när vi ordar om civilkurage. Sträva. Jag kan bli bättre, även om jag sedan tidigare aktivt har bestämt mig för att verkligen se till att jag inte bara står vid sidan om och betraktar när det hänt något som kräver en annan sorts uppmärksamhet.

Om någon behöver hjälp, så ska vi hjälpa till. Jag ska, när jag kan. Jag ska försöka, när jag ser att det behövs.

När en människa står med en karta och ser ut att inte ha riktig koll, så kan jag fråga om hen behöver hjälp. Det är inte säkert att jag kan hjälpa, men erbjudandet för den som får det kan göra skillnad. Det är viktigt. När någon skadas eller hotas, behöver vi stanna till och visa att vi bryr oss om. Hjälper. Det är viktigt. När vi ser att någon gjort fel mot någon eller något, behöver vi bistår. Ja, vi behöver bistå båda parterna, eftersom båda parterna behöver hjälp. Vi behöver i ett kort och tillfälligt läge med flera "stridande" inblandade inte ta ställning i en sak, men vi behöver ta ställning för människorna.  I en bilolycka till exempel, behöver vi objektivt hjälpa oavsett vem som hade rätt eller fel. Båda är sannolikt chockade, tror att de har gjort rätt, och behöver få över sig i det läget att de är "skyldiga". De behöver stöd, hjälp att summera situationen och bevis från båda sidor. De behöver kanske skrivhjälp, fotohjälp eller lugnandehjälp. Eller kanske skydd från någons aggressivitet. Eller vård för en skada, eller bara värme och omsorg från en annan människas själ. Eller kanske en filt och en stol.

Ja, vad nu hjälpen består i, så behöver den finnas. Från någon. Frågan är ofta vem denne någon är. Vi, och för mig jag, har det ansvaret, tänker jag. Vi, jag, kan inte bara stå vid sidan om och tro att någon är någon annan. Någonannanismen är inte en fungerande strategi för bra hjälp till en sakfråga eller hjälp till en person.

Häromåret blev jag vittne till en bilolycka. Jag tog min roll. Det kändes bra och viktigt. Jag och min vän blev en annan gång vittne till en annan bilolycka. Vi tog vår roll. Det kändes bra och viktigt. Igår blev jag vittne till en parkeringshändelse. Jag tog min roll. Det kändes bra och viktigt. Ja, det finns tillfällen när andra varit före och jag fått lämna platsen. Det är också viktigt att kunna göra. Lämna, för att inte vara i vägen, när vi inte har en särskild uppgift. Rätt uppgift vid rätt tid, i syfte att göra mer. Men, vi måste se att någon tar rollen.

Förbättringspotential. Civilkurage. Att göra skillnad. - Det är viktiga poänger.

Och att börja själv.

A..


Inga kommentarer: