fredag 16 december 2016

I oktober besökte Alexandra Charles Norrtälje Rotaryklubb

I oktober 2016 besökte Alexandra Charles Norrtälje Rotaryklubb. Rotary är ett världsomspännande yrkesnätverk med ca 500 klubbar i Sverige. De flesta möts varje vecka för ett frukost- eller lunchmöte, där de nätverkar och lyssnar till ett folkbildande föredrag. Därutöver driver Rotary många viktiga projekt, såväl lokalt, nationellt som globalt. Hälsofrågor är viktiga och drivs på olika sätt i olika klubbar. Norrtälje Rotarylubb är t ex delaktig i ett långvarigt och framgångsrikt projekt där flera medlemmar är tingsvärdar, d v s bidrar med stöd till brottsoffer i rättsliga förhandlingar.

Alexandra var inbjuden av Norrtälje Rotaryklubb (20/10) för att tala om 1.6/2.6 miljonerklubbens huvudämne; kvinnors hälsa. Rotarygruppen var mycket intresserad både av Alexandra Charles berättelse om sina livsval, liksom hur hon bidrar i 1.6/2.6 miljonerklubbens utveckling och hur den kan bidra till kvinnors väl. Kvinnors hälsa intresserar både män och kvinnor och lokalen hos vackra s/s Norrtelje var fylld till bristningsgränsen. Rotarymedlemmarna tog med glädje med sig sina närstående och vänner för att lyssna till föredraget. Flera medlemmar från Norrtälje Roden Rotaryklubb, systerklubben i Norrtälje, besökte också mötet denna dag.

Forskning kring kvinnors hälsa är viktig, den skiljer sig från forskning om mäns hälsa, eftersom vi är annorlunda. I detta kan 1.6/2.6 miljonerklubben verkligen bidra genom att t ex skapa opinion och bidra med forskningspengar. Genom att berätta om detta igen och igen skapas uppmärksamhet kring frågorna. Alexandra Charles är en utmärkt företrädare för frågan, hon glödjer av energi och är en starkt drivande kraft. Det är särskilt glädjande att se att - när - drivande entreprenörer använder sin kunskap och kraft till viktiga frågor. Det kan Alexandra Charles verkligen sägas göra här. Det var en fröjd att se.

Anette Grinde
Föredragsansvarig 2016/2017 i Norrtälje Rotaryklubb

Inga kommentarer: