söndag 11 december 2016

Ekonominätverket

Vi arbetar själva, en och en. Vi har inga arbetskamrater. Vi går på kurs från tid till annan, men vi har små och större frågor i det löpande arbetslivet som vi behöver dryfta med kunniga kollegor. Ja, det är förstås kollegorna som inte finns vid vår sida när vi behöver fråga eller få orden att nötas eller mötas. 

Har du behov av fler kompetenta ekonomikollegor i ditt nätverk, där kollegorna har tid och rum att diskutera kvalificerade ekonomi- och skattefrågor? 

Om ja, så är vi fler om detta önskemål. Jag tänker att det är läge att ordna ett nätverk för detta, där vi möts för samtal lite då och då. Vill du vara med? 

A..


Inga kommentarer: