söndag 20 december 2015

Kapten Nachtwey, Lübeck


Det utdraget är från en Kalmartidning den 7 augusti 1889. Prenumerationspriset för helt år är 6 kr. Stilen och språket är svårläst, idag hade vi säkert valt ett annat typsnitt.

Här talas det t ex om en sjökapten Nachtwey som räddar en besättning från ett sjunket fartyg. De får hänga med till hans destination som var Lübeck, även om olyckan skedde utanför Gotland.

Tidningen hittas på Kungliga biblioteket, Sthlm.

Estniska är förstås inte heller riktigt min avdelning. I ett utdrag från en estnisk tidning i slutet av april 1900 hittar jag en kapten Nachtwey som har varit i Tallinn med fartyget Marie Louise. (Tidningen Postimees, Estland, den 29 april 1900).

1907 förefaller han vara i Tallinn igen. En estnisk tidning nämner hans namn kopplat till ett fartyg som heter Russland. (Päewaleht, nr. 287, 15 detsember 1907). Typsnitt och språk gör det förstås en aning svårläst.

Han, kapten Nachtwey, färdas på Östersjön sålunda. Fint att se.

A..

Inga kommentarer: