söndag 8 februari 2015

Får jag fotografera eller filma i tunnelbanan?

Frågan uppkommer när vi kliver in i tunnelbanan och spärrvakten säger att vi inte får fotografera eller filma där. Det är sålunda i detta syfte denna text/sammanställning görs. Det finns fotoförbud som gäller för skyddsobjekt, i domstol och smygfotografering i utrymmen av privat karaktär. Dessa skriver jag inte om här. Frågan gäller bara foto/film i tunnelbanan.

Dagens juridik skrev om fotograferingsförbudet 2011.

På Svenska Fotografers Förbund hittar jag bl a följande information;

När får man inte lov att fotografera enligt svensk lagstiftning?

Svar: En tumregel för fotografering i Sverige är att det alltid är tillåtet. Sedan finns det fyra specifika områden som berör fotograferingsförbud eller när hinder för fotografering föreligger;

... 

c) Den sista restriktionen gäller fotografering på privat mark eller mark där någon innehar bestämmande- eller beslutanderätt. Denna möjlighet att utfärda fotograferingsförbud finns inte specifikt inskriven i lagtexten utan följer av den rätt en markägare har till sin mark. Detsamma gäller platser som inte är att anse som offentliga eller allmänna platser, exempelvis skolor, gallerior, passagerarfartyg m m. I kraft av dessa rättigheter som markägare eller beslutsför för viss plats avgör personen själv vilken verksamhet som får bedrivas på marken. Att utfärda fotograferingsförbud kan vara en sådan viljeyttring från markägaren eller den beslutsföre.

Läs vidare på Sveriges Fotografers Förbunds hemsida. Där finns mer nyttig fotoinformation om rättigheter och skyldigheter som gäller för bild.

Bloggen Årskort Guld SJ har skrivit om fotoförbud i tunnelbanan 2013. Hen säger att hen fått information om att det råder absolut fotoförbud i Stockholms tunnelbana med undantag för media. 

Det låter, i mina öron, som högst märkligt. Vilken media är tillåten? Vad inbegriper detta? Varför skulle det vara ett fotoförbud för t ex allmänna privata bilder?

Bloggen Årskort Guld SJ har dragit frågan vidare och fått svar från SL (januari 2014) att fotoförbud inte råder i tunnelbanan, att svaret bygger på ett missförstånd. Kontraorder alltså. Logiskt sådan.

På SLs hemsida hittar jag idag, efter kontakt med SL, information om att det är ok att filma/fota i tunnelbanan för privat bruk. För att filma/fota förkommersiellt bruk krävs tillstånd - som söks hos trafikentreprenören som ansvarar för trafiken. För tunnelbanans del är detta MTR (se nedan).

På MTRs hemsida framgår att det är ok att filma/fota i tunnelbanan för privat bruk. Det är dock inte gratis att filma/fota för studiearbete eller för kommersiellt bruk. För detta krävs det tillstånd. Tillståndet kostar pengar, ja. Och tar en del tid att få.

Spärrvakten i Stockholms tunnelbanan hade sålunda både rätt och fel. Visste han det?

A..


Inga kommentarer: